Dưỡng linh

3517

Đầu Tư Thuộc Linh

Hội Thánh Việt Nam chúng ta vừa có những ngày hè thật phước hạnh. Hầu hết các Chi Hội lớn nhỏ đều tổ chức Thánh Kinh Hè. Tạ ơn Chúa cho Ủy Ban Thanh Thiếu Nhi đã soạn nhiều tài liệu, có chương trình huấn luyện tại khắp các tỉnh thành, khu vực.

1423

Mầu Nhiệm Phục Sinh

Nếu tín đồ các tôn giáo khác hãnh diện về một cái xương hay một sợi râu của vị giáo chủ mình đã tìm lại được, thì ngược lại, tín đồ Cơ Đốc giáo lại hãnh diện về một ngôi mộ trống, vì Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại một cách vinh quang!

979

Đừng Khóc và Hãy Khóc

Chúa muốn chúng ta khóc về tội lỗi của mình và ăn năn, đồng thời Chúa cũng muốn chúng ta khóc về sự vô tín của những người chối bỏ, chống nghịch Chúa.

1879

Cắm Và Sạc

“Cắm và Sạc” là cần thiết để phục vụ cho nhu cầu công nghệ thông tin, “cắm và sạc” cũng là nhu cầu bức thiết để đời sống tâm linh của Cơ Đốc nhân liên tục có được năng lượng, được hữu ích

1847

Sách: Tin Cậy Chúa Trong Những Lúc Khó Khăn

“Giờ này trong lúc này” chúng ta có thể học biết nhiều điều từ tiên tri Ê-li. Nguyện tấm lòng của chúng ta mở ra với ân điển và sự khôn ngoan của Chúa khi chúng ta học biết yên nghỉ trong sự thành tín của Ngài.

1305

Dưỡng linh - Tiếng Gà Gáy

Năm mới, năm Đinh Dậu, “tiếng gà gáy” luôn nhắc nhớ chúng ta về tình yêu cao quý của Chúa - Đấng Thánh Khiết đã từ bỏ mình đến thế gian, yêu tội nhân và cứu rỗi họ....

1472

Bốn Cái Nhìn Cho Ngày Đầu Năm Đinh Dậu

Chúa nhân từ đã phân chia cuộc đời mỗi chúng ta thành năm tháng để chúng ta có thể kẻ một đường phân cách giữa một thái độ cảm tạ đối với quá khứ và niềm tin đối với tương lai.

1212

Xuân Tỉnh Thức

... hãy hướng về hành trình năm mới 2017 với tinh thần tỉnh thức, tin yêu và hy vọng nơi “Đức Chúa Trời của mọi ân điển” và phước lành với tất cả niềm tin yêu và hy vọng nơi Ngài. A-men.