Đức Thánh Linh Làm Gì?

5611

HTTLVN.ORG – Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Thánh Linh đang hành động trong thế giới của chúng ta. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ có thể được gọi chính xác là “Công vụ của Chúa Thánh Linh qua các Sứ đồ”. Sau thời đại Sứ đồ, đã có một số thay đổi, chẳng hạn như Thánh Linh không thần cảm để bất kỳ người nào viết thêm vào nội dung của Kinh Thánh nữa nhưng Ngài vẫn tiếp tục thực hiện công việc của Ngài trên thế giới này. Chúa Thánh Linh làm nhiều công tác của người tin Chúa, có thể kể đến một số điều như sau:

Thứ nhất, Đức Thánh Linh giúp đỡ, ngự trị và ấn chứng trong đời sống tín nhân. 
Ngài là Đấng giúp đỡ của các tín hữu (Giăng 14:26). Ngài ngự trong các tín hữu và ấn chứng họ cho đến ngày cứu chuộc. Điều này cho thấy rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong tín hữu là không thể thay đổi được. Ngài ấn chứng và bảo đảm sự cứu rỗi của những người Ngài ngự (Ê-phê-sô 1:13; 4:30). Đức Thánh Linh giúp những người tin Chúa cầu nguyện (Giu-đe 20) và “vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26–27).

Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới người tin Chúa (Tít 3:5).
Vào thời điểm được cứu rỗi, người tin Chúa sẽ nhận được Báp-têm Thánh Linh để trở nên một phần trong Thân thể Đấng Christ (Rô-ma 6:3). Những người tin Chúa nhận được sự tái sinh bởi quyền năng của Thánh Linh (Giăng 3:5–8). Thánh Linh an ủi các tín hữu bằng sự thông công và ban cho họ niềm vui ngay giữa thế giới đầy thù địch này (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6). Trong quyền năng tối thượng của Ngài, Đức Thánh Linh đổ đầy “mọi niềm vui và bình an” khi các tín hữu tin cậy Chúa, khiến họ “tràn đầy hy vọng” (Rô-ma 15:13).

Đức Thánh Linh thánh hóa tín đồ.
Thánh Linh đặt chính Ngài chống lại những ham muốn của xác thịt và dẫn dắt tín hữu vào sự công bình (Ga-la-ti 5:16–18). Các công việc của xác thịt trở nên mờ nhạt dần, và bông trái của Thánh Linh trở nên rõ ràng hơn (Ga-la-ti 5:19–26). Các tín hữu được phán dặn phải “
được đầy dẫy Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18), nghĩa là họ phải phó mình cho sự kiểm soát hoàn toàn của Thánh Linh.

Đức Thánh Linh ban ân tứ.
Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh” (I Cô-rinh-tô 12:4). Những ân tứ thuộc linh mà Đức Thánh Linh ban cho các tín hữu tùy theo ý định khôn ngoan của Ngài (câu 11).

Đức Thánh Linh cũng hành động giữa những người không tin.
Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh để “
…khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét” (Giăng 16:8). Đức Thánh Linh làm chứng về Đấng Christ (Giăng 15:26), đem mọi người đến với Chúa. Hiện nay, Đức Thánh Linh cũng đang ngăn trở tội lỗi và chống lại “quyền lực bí mật của sự vô luật pháp” trong thế gian. Hành động này ngăn cản sự trỗi dậy của An-ti christ (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:6–10).

Đức Thánh Linh ban cho các tín hữu sự khôn ngoan để có thể hiểu biết Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời(I Cô-rinh-tô 2:10–11). Vì chúng ta đã được ban cho món quà tuyệt vời là Thần của Đức Chúa Trời bên trong mình, nên chúng ta có thể hiểu được những suy nghĩ của Đức Chúa Trời, như được bày tỏ trong Kinh Thánh. Thánh Linh giúp chúng ta hiểu. Đây là sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, hơn là sự khôn ngoan từ con người. Không một lượng kiến ​​thức nào của con người có thể thay thế được sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 2:12–13).

Hồng Nhung dịch
(Theo Gotquestions)

Bài trướcThông Công Trong Sự Hiệp Nhất – 4/6/2022
Bài tiếp theoNinh Thuận: Bồi Dưỡng, Huấn Luyện Chấp Sự 2022