Tư Vấn Cơ Đốc

Truyện và thơ

TIẾNG CHÚA

Giữa biển đời xôn xao… Tiếng đời lăn náo nức...