Bài 7:  NẾU PHẢI CHẾT, TÔI SẼ CHẾT

1927

Ê-xơ-tê 4:15-16

15 Bà Ê-xơ-tê bèn biểu đáp lại cùng Mạc-đô-chê rằng: 16 Hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiêng cữ ăn trong ba ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết; tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiêng cữ ăn nữa; như vậy, tôi sẽ vào cùng vua, là việc trái luật pháp; nếu tôi phải chết thì tôi chết.”

  • Trước âm mưu hủy diệt của Ha-man, vận mệnh dân tộc Do Thái như ngàn cân treo sợi tóc. Mạc-đô-chê đã thách thức, và đưa ra những điều để Ê-xơ-tê cân nhắc, và cuối cùng bà đã quyết định hành động để cứu dân tộc của bà.
  • Vốn suốt 30 ngày không được gặp Vua A-suê-ru, và bà biết rõ bất cứ ai gặp Vua mà không được lệnh, thì phải trả giá bằng mạng sống. Tuy nhiên, nếu Vua A-suê-ru cầm cây phủ việt bằng vàng giơ lên cho một người không được lệnh vời, thì người đó có cơ hội được tha và giữ mạng sống mình.
  • Có lẽ suốt nhiều đêm Ê-xơ-tê đã cân nhắc lời Mạc-đô-chê, và rồi bà đã quyết định sẽ ra mắt Vua A-suê-ru, cho dù bà biết rõ xác suất để bà gặp được Vua mà còn giữ được sống thì quá nhỏ, nếu không nói là zero.
  • Ê-xơ-tê đã chứng tỏ bà là người rất trưởng thành trong đức tin, tin cậy vào Đức Chúa Trời, khi bà đưa ra những giải pháp thật khôn ngoan:
  1. Nhóm hiệp dân chúng lại.
  2. Kiêng ăn cầu nguyện.
  3. Quyết định gặp Vua, và đưa ra một giá trả đắt nhất cho hoàn cảnh tệ nhất: Nếu phải chết thì tôi chết!
  • Hiệp một là điều kiện đầu tiên và quan trọng cho Hội Thánh khi đối diện với nan đề. Khi Hội Thánh thiếu hiệp một, khi các thành viên thiếu tôn trọng lãnh đạo và tổ chức… thì Hội Thánh đó sẽ tự động chia rẽ và không khéo sẽ dẫn đến sự hủy diệt.
  • Kiêng ăn và Cầu nguyện là chìa khóa để giải quyết được mọi nan đề. Trước những chiến trận thuộc linh, trước những nan đề lớn và khó, điều Chúa muốn chúng ta làm là hãy kiêng ăn và cầu nguyện với Ngài. Hội Thánh thiếu sự kiêng ăn cầu nguyện, họ cũng làm công việc Chúa, nhưng kết quả đó đôi khi chỉ là bởi khả năng, và sức riêng của mình, nên chúng không bền vững, và chưa hẳn chúng đã làm sáng danh Chúa. Cùng một công tác thuộc linh, nếu Hội Thánh để thì giờ kiêng ăn và cầu nguyện, chắc chắn sẽ kết quả bội phần.
  • Mỗi đời sống chúng ta bước theo Chúa, chúng ta nên đưa ra một giới hạn chịu đựng tối đa cho công việc Chúa; Hãy thưa với Ngài rằng: Thưa Chúa, nếu Chúa muốn con hy sinh, con sẽ hy sinh vì danh của Chúa. Bà An-ne đã dâng Sa-mu-ên cho Chúa, bà nói vỏn vẹn một câu: Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời (I Sa-mu-ên 1:28b). Một khi chúng ta đã đưa ra giới hạn cuối cùng là mạng sống của mình, thì chúng ta sẽ chiến thắng những nỗi sợ và lòng ích kỉ của chúng ta.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcBài 147: Sách Ô-sê, Kinh Nghiệm Đau Khổ Của Ô-sê
Bài tiếp theoUa Tib Zoo Xav – 4/1/2024