Bài hát: CÔNG VIỆC TAY CHÚA LÀM

3773

 

Bài hát:             CÔNG VIỆC TAY CHÚA LÀM
Tôn vinh Chúa:  Ca đoàn HTTL. Bình Dương – Lễ Cung hiến nhà thờ HTTL Bình Dương

Bài trướcTiếp Nhận Lời Đức Chúa Trời – 28/12/2023
Bài tiếp theoBồi Linh-Thông Công Ban Hát Các Hội Thánh Trong Tỉnh Vĩnh Long.