Điều Khoản và Chính Sách Bảo Mật

Đây là các điều khoản và chính sách bảo mật của chúng tôi đối với việc sử dụng các trang web và ứng dụng (sản phẩm của chúng tôi) mà bạn có thể truy cập theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở World Wide Web qua HTTLVN.ORG, Ứng dụng, điện thoại di động và nguồn cấp dữ liệu RSS.

Vì chúng tôi là một Tổ chức tôn giáo (Tin Lành) được cấp phép hoạt động chính thức (Tư cách pháp nhân) tại Việt Nam. Chúng tôi thu thập các loại thông tin khác nhau về người dùng của mình vì ba lý do chính:

1. Cung cấp các thông tin, dịch vụ được cá nhân hóa dành riêng cho người dùng cá nhân (Tín hữu và thân hữu) và hoàn toàn miễn phí.

2. Để giúp chúng tôi giám sát và cải thiện các thông tin, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

3. Nếu chúng tôi được người dùng cho phép, chúng tôi sẽ gởi những thông tin mà người dùng yêu cầu, cần đến.

Có thể có các chính sách bảo mật khác áp dụng cho một số thông tin, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Vui lòng đọc những điều này khi bạn đăng ký hoặc đăng ký các thông tin, dịch vụ này trên trang web này. Vui lòng đọc chi tiết các thông tin bên dưới để biết thêm thông tin.

I. Nguyên tắc của chúng tôi

1. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của bạn bằng cách sử dụng công nghệ bảo mật một cách thích hợp. Điều này có nghĩa là:

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn; và chúng tôi đảm bảo rằng khi chúng tôi yêu cầu một tổ chức khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, họ sẽ có các biện pháp bảo mật thích hợp.

2. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bạn chỉ nên nhận email liên hệ từ chúng tôi nếu bạn đồng ý.

3. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng chi tiết người dùng cá nhân nếu chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc chúng tôi có lý do liên hệ hợp lý để làm như vậy, chẳng hạn như thu thập đủ thông tin để quản lý đăng ký.

4. Chúng tôi sẽ rõ ràng trong các liên hệ của chúng tôi với bạn về những thông tin nào về bạn mà chúng tôi sẽ thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó.

5. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích mà ban đầu nó được thu thập và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ xóa nó một cách an toàn.

6. Trang web của chúng tôi có thể truy cập thông qua internet. Điều này có nghĩa là mọi người trên khắp thế giới truy cập vào trang web của chúng tôi có thể xem bất cứ điều gì bạn đăng trên trang web, ví dụ như nhận xét về một bài báo.

II. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi thu thập thông tin bao gồm email, nhận dạng thiết bị điện thoại di động, vị trí thực tế, tình trạng mạng.

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn:

– Khi bạn đăng ký hoặc trở thành thành viên của website chúng tôi.

– Khi bạn sử dụng thông tin, dịch vụ của chúng tôi thông qua cookie nếu bạn chọn tiết lộ thông tin trong các bài đăng, cuộc thi.

III. Đăng ký

Thông tin tối thiểu chúng tôi cần để đăng ký thành viên cho bạn là tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn khi bạn muốn trở thành thành viên trên web của chúng tôi.

Điều này cũng cho phép chúng tôi cá nhân hóa các thông tin, dịch vụ cho bạn. Bạn có thể chọn không chia sẻ dữ liệu trên với chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình và thay đổi cài đặt trong phần bảo mật.

Sau khi bạn đã đăng ký và với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn những email mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm. Bản tin có thể được cá nhân hóa dựa trên cách bạn sử dụng thông tin, dịch vụ của chúng tôi. Bất cứ lúc nào bạn có thể quyết định không nhận những email này và có thể ‘hủy đăng ký’.

1. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội

Nếu bạn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Facebook, bạn đang cấp quyền cho Facebook chia sẻ thông tin chi tiết về người dùng của bạn với chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh và vị trí của bạn, sau đó sẽ được sử dụng để tạo danh tính. Bạn cũng có thể sử dụng ảnh của mình từ Facebook như một phần của hồ sơ. Điều này cũng sẽ cho phép chúng tôi và Facebook chia sẻ mạng, ID người dùng của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn chia sẻ theo cài đặt tài khoản Facebook của bạn. Nếu bạn xóa ứng dụng Sản phẩm của chúng tôi khỏi cài đặt Facebook, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập vào thông tin này nữa.

Nếu bạn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập Google, bạn cấp quyền cho Google chia sẻ thông tin chi tiết về người dùng của bạn với chúng tôi. Điều này sẽ bao gồm tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và vị trí của bạn mà sau đó chúng tôi sẽ sử dụng để tạo danh tính. Bạn có thể sử dụng hình ảnh của mình từ Google như một phần của hồ sơ của bạn. Điều này cũng cho phép chúng tôi chia sẻ mạng, ID người dùng của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn chia sẻ theo cài đặt tài khoản Google của bạn. Nếu bạn xóa ứng dụng Sản phẩm của chúng tôi khỏi cài đặt Google, chúng tôi sẽ không có quyền truy cập vào thông tin này nữa.

Nếu bạn đăng nhập vào các trang web của chúng tôi bằng đăng nhập twitter, chúng tôi sẽ nhận được ảnh đại diện của bạn (ảnh nhỏ xuất hiện bên cạnh tweet của bạn) và tên người dùng twitter.

2. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie vì một số lý do.

Nhằm mục đích thống kê để theo dõi chúng tôi có bao nhiêu người dùng và tần suất họ truy cập các trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin liệt kê trang nào của chúng tôi được truy cập thường xuyên nhất, loại người dùng nào và từ các quốc gia nào. Ngoài lý do trên chúng tôi không sử dụng cookie vào mục đích khác.

Bằng cách sử dụng các trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie như được mô tả.