Liên Hệ

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)
Tổng Liên Hội

Địa chỉ: 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Email: contact@httlvn.org