Thơ: THA THỨ VÀ PHỤC HỒI

1062

(Theo Lu-ca 9:22-27, Ma-thi-ơ 26: 31- 35, Giăng 21:15-19, Sô-phô-ni 1:14a)

 

Chúa nói trước, cho mười hai môn đệ,
Rằng rồi đây, họ sẽ nộp Con Người,
Bị vu oan, chịu đòn vọt tả tơi,
Kết án tử, dầu chẳng tìm ra tội.

Nghe như thế, Phi-e-rơ liền vội,
Can ngăn Ngài, sao có thể xảy ra?
Chắc chắn rằng đây, không phải ý Cha,
Vì sao nỡ để Ngài ra như vậy?

Ngài quở trách: “Sa-tan, là chướng ngại,
Chỉ vì ngươi chẳng nghĩ việc Chúa Trời,
Vì Con Người chịu đau khổ chẳng thôi,
Bị chối bỏ, giết đi và sống lại.

Hãy cẩn trọng, đừng an nhiên, tự tại,
Các con sẽ vấp ngã, vì cớ Ta.
Đánh người chăn, chiên tan tác gần xa,
Khi sống lại, hẹn gặp nhau lần nữa.”

Phi-e-rơ tự hào, liền tuyên hứa:
“Mặc ai ai, có vấp ngã vì Thầy,
Thầy yên tâm, con khẳng định từ đây,
Con chắc chắn, không bao giờ vấp ngã.”

“Trước gà gáy, giữa đám người xa lạ,
Con chối Ta, con chối đến ba lần.”
“Mạng sống con, con sẽ chết nếu cần,
Chứ đừng nói, đến việc con chối Chúa.”

Chúa bị bắt, các môn đồ ruồng bỏ,
Phi-e-rơ, đi theo Chúa xa xa,
Quả như lời, Chúa nói trước, không qua,
Ba lần đúng, Phi-e-rơ đều chối Chúa.

Gà cất tiếng gáy vang, như nhắc nhở,
Tự đáy lòng, nhận biết chính mình sai,
Không trách người, hay trách Chúa, trách ai?
Trách mình đã chủ quan, nên phạm tội.

Với tâm trạng đau thương, lòng thống hối,
Phi-e-rơ được gặp Chúa Phục Sinh,
Ngài thứ tha, không nhắc đến tội tình,
Nhưng mong đợi một tấm lòng thay đổi,

“Yêu Ta chăng?” Ba lần, Ngài dò hỏi,
Cả ba lần, “Con yêu Chúa,” người thưa,
Cuộc đời Con, chính Ta sẽ dẫn đưa,
“Hãy chăn dắt bầy chiên Ta,” Con nhé!

“Ta bảo thật, chính lúc con còn trẻ,
Tự thắt lưng, cùng tùy ý đi đâu,
Nhưng lúc già và ngày tháng về sau,
Con được dẫn, đến nơi mình không muốn.”

Nầy Bạn hỡi, đừng buồn phiền, sầu muộn
Mặc cảm, tiếc than, chối bỏ tình Ngài,
Nhưng quay về, xưng nhận việc làm sai,
Để nhận được, ơn thứ tha muôn tội.

Hãy theo Ta, hôm nay, lời mời gọi,
Chúa dành ban cơ hội mọi tín nhân,
Phục vụ Cha, vì Ngày Chúa Đến Gần,
Làm sứ giả, truyền rao Tin Chúa Sống.

Lê Huyền Thơ Anh
Thương Khó & Phục Sinh 2024

Bài trướcQuảng Trị: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Tháng 4/2024
Bài tiếp theoBài hát: TRONG ƠN THÁNH LINH