V/v: Truyền Hình Trực Tuyến ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI - Lần Thứ 47

       Kính gửi:  Quý Mục sư, Mục sư NC, Truyền đạo cùng toàn thể quí con cái Chúa.

 

Theo thông báo của Ban Trị sự Tổng Liên Hội và Ban Tổ chức chương trình Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội - Lần Thứ 47.

Địa điểm tổ chức: Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học.

Tổ 15, Khu phố 5, Bình Trưng, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Nay Phòng Truyền Thông của Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), xin thông báo để độc giả được biết: Nhằm chuyển tải mọi tin tức tốt lành từ Lễ tấn phong Mục sư và Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội đến với quý tôi con Chúa khắp nơi, chúng tôi sẽ truyền hình trực tuyến các chương trình như sau:

 

1. Lễ Tấn Phong Mục sư (52 vị Mục sư cầu phong). 

 

2. Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47:

    - Lễ Khai Mạc Đại Hội Đồng.

    - Chương trình bồi linh.

    - Chương trình bế Mạc Đại Hội Đồng.

 

Địa chỉ truyền tải trực tuyến trên mạng lưới: http://www.httlvn.org/

 

Chi tiết Các Chương trình được Truyền hình Trực tuyến:

 

 1. LỄ TẤN PHONG MỤC SƯ:

 

  - Thời gian: 09g00 - 11g00 ngày 17/07/2017

 

2. Chương Trình KHAI MẠC & BỒI LINH (1) ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI:

 

  - Thời gian: 08g00 - 11g00 ngày 18/07/2017

 

3. Chương Trình BỒI LINH (2) ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI:

 

  - Thời gian: 14g00 - 17g00 ngày 18/07/2017

 

4. Chương Trình BỒI LINH (3) ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI:

 

  - Thời gian: 19g00 - 21g00 ngày 18/07/2017

 

5. Chương Trình BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG TỔNG LIÊN HỘI:

 

  - Thời gian: 14g00 - 17g00 ngày 21/07/2017

 

Kính mời quý tôi con Chúa khắp nơi truy cập, theo dõi và cùng hiệp lòng khẩn thiết cầu nguyện để Chương trình Lễ tấn phong Mục sư và Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội - Lần thứ 47 diễn ra tốt đẹp, dâng mọi vinh hiển cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

 

Nay thông báo.

   

Ban Biên Tập