Bài hát: Sống Trong Lẽ Thật (Bài hát Chủ đề Đại Hội Đồng TLH)

download

Nhạc: Trương Văn Xê

Trình bày: Y Thiếu - Thư Bích 

 

 

 

Xin nhấn vào nút "TẢI VỀ" phía bên dưới để tải về file gốc .PDF Sheet nhạc

 

download

 

Xin nhấn vào nút "TẢI VỀ" phía bên dưới để tải về file gốc .WAV Playback

 

download

 

Xin nhấn vào nút "TẢI VỀ" phía bên dưới để tải về file .PPTM Powerpoint

 

download