Thơ

908

THƠ: GẶP ĐƯỢC CHÚA!

​​​​​​​Hỡi Cứu Chúa tôi là người tội lỗi Đã được Ngài ban quyền phép trừ ma

780

Thơ: Vươn Tới Tương Lai

Đường đời lắm lúc hiểm nguy, Dường như giông tố cuốn đi xa Ngài. Nhưng ta nhìn biết tương lai, Giê-xu đưa lối, không nài khó khăn.