Bài Hát: Nền Hội Thánh Vững Bền

download

Sáng Tác: Nhạc sĩ Trương Văn Xê

Trình bày: Ca sĩ Siu Y Kao

 

 

Xin nhấn vào nút "TẢI VỀ" phía bên dưới để tải về file gốc .PDF Sheet nhạc

 

download

 

Xin nhấn vào nút "TẢI VỀ" phía bên dưới để tải về file .PPTM Powerpoint

 

download