Chi hội AN PHÚ THUẬN

Địa chỉ: 252 ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận, H. Châu Thành

Điện thoại: (067) 361-6432

Email: aptchurch@gmail.com

Đặc trách: MsNc Lê Minh Trí

090-972-3478, triemmanuel2003@yahoo.com

Hình ảnh