BÀI VIẾT MỚI

Điều Tốt Dâng Chúa – Câu Chuyện Cảm Động Trong Ngày Ra Mắt Điểm...

HTTLVN.ORG - “Người Đã Làm Việc Tốt Cho Ta” (Ma-thi-ơ 26:10b) là lời xác nhận của Chúa Giê-xu dành cho người phụ nữ lại làng Bê-tha-ni khi bà dùng chai dầu thơm quý giá...

Giữ Mình Khỏi “Men” – 23/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/23-04-2024.mp3     Ma-thi-ơ 16:5-12 “Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao?” (I Cô-rinh-tô 5:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh “men” để dạy môn đệ...

Răng Kriê Pô Kơ “Kpei” – 23/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/ede/e23-04-2024.mp3   Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:5-12 Êlan kliăng: “Diih amâo thâo hĕ kpei ƀiă dưi bi buk jih klŏ kpŭng?”(I Kôrantô 5:6b) Klei êmuh ksiêm mĭn:  Khua Yang Yêsu yua rup “kpei” čiăng mtô kơ phung...

Ceev Kom Txhob Xyaw “Keeb” – 23/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/hmong/h23-04-2024.mp3     Mathais 16:5-12 Nqe cim:  “Ib qhov keeb me me xwb ua rau lub ncuav su tuaj.”( 1 Kauleethaus 5 :6b)   Lus nug rau sawvdaws xav: -       Tswv Yexus siv tus duab “keeb” los qhia cov thwjtim yam...

Thơ: LỮ KHÁCH

“Hỡi kẻ rất yêu-dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường...”  I Phi-e-rơ 2:11a Cơ Đốc nhân khách lữ hành trên đất Nên trần gian là quán trọ ven đường Thế gian này không phải...

Quảng Ngãi: Bồi Linh Thanh Niên Năm 2024

  HTTLVN.ORG - Vào lúc 8g30, ngày 18/04/2024 đã diễn ra chương trình bồi linh cho thanh niên tỉnh Quảng Ngãi, được Ban Đại diện Tin Lành tỉnh tổ chức tại nhà thờ Tin Lành...

Chỉ Có Dấu Lạ Giô-na – 22/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/22-04-2024.mp3     Ma-thi-ơ 16:1-4 “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự,...” (I Cô-rinh-tô 1:22-23a). Câu hỏi suy ngẫm:...

Knŏng Klei Bi Knăl Mdê Djŏ Kơ Y-Yôna – 22/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/ede/e22-04-2024.mp3   Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 16:1-4 Êlan kliăng: “Kyuadah phung Yuđa akâo klei bi knăl yuôm bhăn, leh anăn phung Grĕk duah klei thâo mĭn. Ƀiădah hmei mtô Krist arăng pơ̆ng leh ti kyâo bi kal...”...

Tsuas Pom Yaunas Zaj Txujci Xwb – 22/4/2024

https://data.httlvn.org/Media/hmong/h22-04-2024.mp3      Mathais 16:1-4 Nqe cim:  “Cov neeg Yudais xav pom tej txujci tseemceeb lawv thiaj ntseeg, thiab cov neeg Kilis tsuas cia siab rau tej kev txawj ntse xwb. Tiamsis peb qhia zaj uas Yexus Khetos...

Hối Lộ Là Tội Ác – 21/4/2024

http://data.httlvn.org/Media/hbcmn/21-04-2024.mp3     Châm Ngôn 21:14-15; I Giăng 3:7-10 “Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thạnh nộ; Của hối lộ đút vào lòng làm ngất cơn giận dữ tợn” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa dạy...