Sự Khôn Ngoan Tìm Được Ở Đâu? – 30/09/2018

2511

 

Gióp 28: 1-12

1 Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó,
Và vàng có nơi người ta luyện nó.
2 Sắt từ nơi đất lấy ra,
Đá đúc chảy ra mà lấy được đồng.
3 Loài người làm tan tăm tối,
Dò xét đến cùng tột,
Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịt.
4 Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế,
Tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến;
Chúng bị treo và đòng đưa xa cách loài người,
5 Đất sanh ra lương thực,
Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn.
6 Các đá nó là chỗ có ngọc bích,
Người ta tìm được mạt vàng tại đó.
7 Chim ăn mồi chẳng biết đường lối nầy;
Mắt chim ưng không tìm nó ra được;
8 Thú dữ không hề bước trên nó,
Sư tử chẳng có đi ngang qua đó.
9 Loài người tra tay trên hòn đá cứng,
Đánh đổ các núi từ nơi nền của nó.
10 Người đục hang trong hòn đá;
Mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong.
11 Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra;
Đem ra sáng điều chi ẩn bí.

12 Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu?
Tại nơi nào có sự thông sáng?

Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 1:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nói về khả năng khai thác mỏ của con người? Ông trình bày điều này với ý nghĩa gì? Bạn tìm sự khôn ngoan từ đâu?

Ông Gióp nói về khả năng của con người trong khai thác những quặng mỏ. Con người có thể thu được bạc, vàng, sắt, đồng… từ những quặng mỏ (câu 1, 2). Con người có thể đem ánh sáng xuống các tầng dưới đất (câu 3), đi đến những nơi xa xôi hẻo lánh, nguy hiểm, ngay cả loài chim ưng không tìm được, loài thú dữ chưa đi qua (câu 4,7,8). Con người có khả năng vượt cả những khó khăn dưới lòng đất, san bằng những đồi núi, ngăn cản nước của những dòng sông để tìm được kim loại, bửu vật (câu 5, 9-11). Ông Gióp bày tỏ rằng dù những kim loại ở nơi kín đáo, hiểm trở thì con người vẫn tìm ra được và khai thác, nhưng “sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng?” (câu 12).

Cả ông Gióp và ba người bạn của ông không ai đủ khôn ngoan để biết rõ lý do vì sao người tốt vẫn gặp hoạn nạn. Khi đọc qua hai chương đầu tiên của sách Gióp, chúng ta biết rõ ông Gióp ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa dùng ông Gióp để chứng minh Sa-tan đã sai khi cho rằng lý do con người thờ phượng Đức Chúa Trời là vì Ngài ban phước cho họ thịnh vượng, chứ không phải vì Chúa là Đấng đáng tôn thờ, và vì Ngài tạo dựng vũ trụ và con người. Ông Gióp và các bạn ông không đủ khôn ngoan để biết trọn vẹn kế hoạch và công việc của Chúa.

Đức Chúa Trời ban cho con người có sự khôn ngoan để làm được nhiều việc, nhưng sự khôn ngoan của con người quá nhỏ bé so với sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Con người chỉ khám phá được một chút rất ít về kết quả của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời thì làm sao so được với sự khôn ngoan của Đấng sáng tạo ra vũ trụ. Johannes Kepler, một trong những nhà thiên văn học vĩ đại nhất của nhân loại, nói rằng: “Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là vô hạn cũng như vinh quang và quyền năng của Ngài. Hỡi các tầng trời, hãy chúc tụng Ngài; mặt trời, mặt trăng, và các tinh tú hãy dùng ngôn ngữ mình mà tôn vinh Ngài…Hỡi linh hồn tôi, hãy chúc tụng Đấng Tạo Hóa! Chính bởi Ngài và trong Ngài mà tất cả đều hiện hữu.

Khoa học, giáo dục giúp cho con người có kiến thức nhưng không giúp con người có đủ khôn ngoan để sống đúng. Con người chỉ tìm được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời, và khởi đầu sự khôn ngoan là kính sợ Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo vũ trụ và con người (Châm Ngôn 1:7). Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Chúa để luôn sống đẹp ý Ngài.

Bạn có xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan từ Chúa trong mọi hoạch định, việc làm của mình chưa?

Con tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng sáng tạo ra vũ trụ và chính con. Xin cho con luôn kính sợ Chúa và tìm cầu sự khôn ngoan từ Ngài trong mọi quyết định của con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 10.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org