Nhận Biết Sự Hiện Diện Của Chúa – 9/10/2020 

2239

 

Sáng Thế Ký 41:14-16

“Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Chàng Giô-sép được đưa đến gặp Pha-ra-ôn để làm gì? Chàng đáp lời thế nào khi vua nói chàng có thể giải nghĩa giấc mộng của vua? Chàng nhận biết Chúa ra sao? Bạn luôn nhận biết Chúa và tôn vinh Ngài trong đời sống mình như thế nào?

Vua xứ Ai Cập có hai giấc mộng mà tất cả các thuật sĩ và các nhà hiền triết Ai Cập đều không giải thích được (41:8). Lúc ấy quan hầu rượu mới nhớ lại chàng Giô-sép trong ngục đã từng giải mộng cho ông. Thế là ông trình bày với vua về chàng và chàng được đưa đến gặp vua (41:9-14).

Khi nghe vua nói vua được biết chàng chỉ cần nghe kể lại giấc mộng thôi là có thể giải nghĩa được, thì ngay lập tức chàng thưa với vua: “Đó chẳng phải hạ thần mà là Đức Chúa Trời sẽ đem lời giải đáp an lành cho bệ hạ” (câu 16 BTTHĐ). Chàng Giô-sép luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình, ngay cả trong những hoạn nạn mà chàng đã trải qua. Lúc ở trong ngục và giải mộng cho hai vị quan đồng cảnh ngộ, chàng cũng cho biết: “Sự bàn chiêm bao há chẳng do nơi Đức Chúa Trời ư?” (40:8). Vì thế, ngay cả khi đứng trước mặt Pha-ra-ôn, chàng Giô-sép cũng khiêm nhường cho vua biết rằng việc giải mộng không phải là do chàng tài giỏi gì, nhưng là đến từ Đức Chúa Trời, và chàng chỉ là người truyền đạt lại điều Chúa muốn bày tỏ mà thôi.

Nếu theo dõi suốt cuộc đời của chàng Giô-sép, chúng ta thấy chàng hoàn toàn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn bày tỏ đức tin của mình cho những người xung quanh. Khi bị vợ của ông Phô-ti-pha quyến dụ, chàng đã cương quyết từ chối và cho biết: “Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?” (39:9). Về sau, khi đặt tên cho con cái mình, chàng cũng chọn những tên mang ý nghĩa bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Chàng Giô-sép đã sống một cuộc đời làm sáng Danh Chúa từ trong lời nói, hành động và trong cách cư xử với người khác. Qua đó, nhiều người đã nhìn biết Đức Chúa Trời qua cuộc đời của chàng Giô-sép.

Cuộc đời người theo Chúa cũng luôn trải qua những bước thăng trầm không khác gì cuộc đời chàng Giô-sép. Tuy nhiên, sống làm sáng Danh Chúa phải là cách sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta phải luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống bất kể hoàn cảnh nào, luôn dâng sự vinh hiển cho Chúa chứ không tìm kiếm sự nổi tiếng cho chính mình, luôn nhìn biết những điều Chúa làm qua cuộc đời mình và bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa cho những người xung quanh. Với đời sống như thế, Danh Chúa sẽ được tôn vinh và được nhiều người biết đến.

Cuộc đời của bạn có bày tỏ được Danh Chúa không? Người khác có nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống bạn không?

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để sống bày tỏ Danh Chúa cho những người xung quanh. Xin dùng cuộc đời con để đem nhiều người trở về với Chúa. Nguyện sự hiện diện của Chúa luôn được bày tỏ qua đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org