Chúa Có Muốn Nhận Của Lễ Dâng Hiến?

924

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, Thi Thiên 51:16 nói rằng: “vì Chúa không ưa thích của lễ… Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa” nhưng sao trong Lê-vi Ký ghi những chỉ dẫn cho các của lễ dâng lên Ngài? Vậy Chúa có mong muốn nhận của lễ dâng hiến hay không?

 

Trả lời:

Bạn thân mến!

Không chỉ riêng câu Kinh Thánh này mà nhiều câu khác như: I Sa-mu-ên 15:14-22, Giê-rê-mi 7:21-23, Ô-sê 6:6, Mi-chê 6:6-8 và Xa-cha-ri 7:4-7 dường như cũng nói lên một điều tương tự: Đức Chúa Trời chối bỏ các của lễ và những hành động theo lễ nghi như sự kiêng ăn. Có vẻ như trong mỗi câu Kinh Thánh trên, Chúa bác bỏ những hành động bề ngoài cùng những hình thức lễ nghi thờ phượng, thường được thể hiện qua việc dâng của lễ. Nhưng chúng ta sẽ mắc phải sai lầm nếu cho rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn chối bỏ các hoạt động thờ phượng, mà trước đó đã yêu cầu con dân Ngài phải làm theo dưới giao ước Môi-se.

Câu trả lời thỏa đáng được tìm thấy từ sự kêu gọi không ngừng của các tác giả Cựu Ước dành cho những ai thờ phượng Chúa cần phải thay đổi thái độ tấm lòng cho phù hợp. Đó cũng là ý chính của những câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 51. Của lễ dâng hiến nhiều mà làm chi nếu không bày tỏ tấm lòng ăn năn và sự thành kính chân thành trong đời sống? Đức Chúa Trời luôn tra xét người dâng hiến, thậm chí trong thời Cựu Ước, trước khi Ngài tra xét của dâng, sự dâng hiến và ngợi khen. Làm sao một người bất khiết có thể dâng một của lễ thánh khiết cho Chúa được?

Sự phủ nhận trong Thi Thiên 51:16 được nói rõ trong câu 17. Của lễ của một tấm lòng ăn năn tan vỡ là điều mà Đức Chúa Trời tìm kiếm trước hết hơn bất kỳ những của lễ khác dù là chiên hay bò. Một người có tấm lòng ăn năn không bao giờ bị Chúa bỏ mặc. Kết quả là của lễ của những người như vậy được Chúa quý trọng, như Thi Thiên 51:19 nói: “Bấy giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu, và các con sinh dâng trọn; Bấy giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa.”

Cái khó của những câu Kinh Thánh này được giải đáp qua sự kêu gọi không ngừng của Chúa đối với những người kính sợ Ngài, để dâng tấm lòng và đời sống của họ cho Ngài trong tinh thần ăn năn thống hối sâu sắc trước khi họ cử hành các kỳ lễ, kiêng ăn, Sa-bát hay dâng hiến.

Ví dụ như Ê-sai đã yêu cầu dân sự dừng dâng của lễ, các cuộc hội họp, những ngày lễ xức dầu và sự cầu nguyện (Ê-sai 1:11-15); thay vào đó, ông bảo rằng họ phải bắt đầu bằng việc đến trước Chúa với bàn tay và tấm lòng trong sạch. Phải chi mà dân Y-sơ-ra-ên đến và biện luận cùng Chúa trước hết, hầu cho dù tội của họ đỏ như hồng điều cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Như vậy Chúa sẽ nhậm các của lễ họ dâng, như Ngài đã nhậm của lễ của Đa-vít sau khi ông ăn năn tội lỗi đã phạm với Bát-sê-ba. Tuân theo tôn giáo một cách cứng nhắc hay hình thức sẽ không bao giờ có thể thay thế cho một tấm lòng trong sạch – của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Thân ái!

(BTMV 49 – Tháng 09/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633