Bình An Trong Chúa Phục Sinh

1251

Phỏng theo Giăng 20:20b- 21, và Lu-ca  23:34, 44-46

 

Hai ngàn năm trước đã trôi qua,
Ghi lại niềm vui chẳng xóa nhòa,
Môn đồ thấy Chúa mừng khôn xiết:
Gặp Chúa Phục sinh đến vỡ òa!

 

Dấu đóng đinh kia, tìm đâu thấy,
Thân hình rướm máu chẳng còn đây,
Phá tan tử thần, Ngài sống lại,
“Bình an” Chúa phán, hết sầu đau!

 

Oai quyền Phục Sinh, Ngài đắc thắng.
Môn đệ đón mừng Chúa quyền năng.
Xóa tan âm khí buồn khôn xiết,
Dõng dạc Chúa ban lệnh truyền rằng:

 

“Cha đã sai Ta xuống trần gian,
Đền tội nhân gian, đã sẵn sàng,
Gánh vác tội hình thay nhân loại,
Đẹp lòng Thiên Phụ đã vui ban,”

 

“Ta sắp đi về chốn thiên cung,
Dõi trông nhân thế sớm phục tùng,
Tìm kiếm ơn Thiên, Cha ban tặng,
Chung kết trần gian, sẽ trùng phùng.”

 

Chúa phán “môn đồ khá tín trung!
Theo gương Cha thánh cách vui mừng.
Ra đi truyền bá ơn Thiên Chúa,
Cứu vớt tội nhân khắp nẽo vùng.”

 

Một ngày kỷ niệm Chúa Phục sinh,
Ngàn năm ghi tạc Đấng anh minh,
Dặn lòng nhớ mãi ơn  Cha Thánh,
Bình an, Chúa sống với chính mình./.

 

Lê Mai