Phước

10195

 

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì? Có phải là có nhiều tiền bạc, của cải không? Có phải là nhận được nhiều quà mừng tuổi không? Hay là có sức khỏe tốt và sống lâu chăng?

 

Tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc… và khi đến hồi kết của mọi lễ hội, mọi cuộc vui hay đến cuối cuộc đời, chúng ta cũng phải tự hỏi chính mình rằng: mình đã có hạnh phúc thật sự chưa?  Hạnh phúc thật, đó là sự vui mừng, bình an tột bực mà Thiên Chúa ban cho, một niềm vui, bình an  không hề lệ thuộc vào ngoại cảnh, một niềm vui trào dâng từ trong tâm hồn vì chúng ta có mối giao thông mật thiết với Ngài là nguồn phước.

 

“Phúc” hay “ Phước”

 

Trước hết cần tìm hiểu từ Phúc trong nền văn hóa của chúng ta. Từ “Phúc” viết theo chữ Hán (   ) gồm có bốn chữ, là một bản ghi tượng hình còn được bảo tồn trong chữ viết Trung Quốc chỉ về tình trạng hạnh phúc ban đầu của loài người. Chữ thứ nhất bên trái là bộ kỳ (   ) chỉ về thần ( ) tức Ông Trời, Đức Chúa Trời hay Thiên Chúa. Bên phải có 3 chữ là: Nhất ( ) là một; khẩu ( ) là miệng hay người (nhân khẩu); điền ()  là ruộng, ruộng vườn. Kết hợp bốn chữ trên thành từ Phước (   ) có nghĩa là: Một người có ruộng vườn và có Thiên Chúa ở bên cạnh. Như vậy, người xưa quan niệm người được phước là một người không chỉ có tài sản ruộng vườn, đất đai mà còn có mối quan hệ với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của mình, là nguồn phước, bởi con người là sinh vật tâm linh, “linh ư vạn vật”.

 

Thật là thú vị khi thấy ý nghĩa nầy rất gần với Kinh Thánh. Sách Sáng Thế Ký chương 2 ghi lại truyện tích Chúa dựng nên con người đầu tiên là A-đam và đặt ông trong khu vườn Ê-đen để “trồng và giữ vườn”, vui thú điền viên và sống gần gũi với Ngài. Đó là khu vườn hạnh phúc mà Chúa ban cho con người. A-đam được phước vì được ở trong vườn với Thiên Chúa, đđể trồng v giữ vườn. Ông là người được tạo dựng theo ảnh tượng của Thiên Chúa nghĩa là mang những bản chất đẹp là yêu thương, công chính, khôn  ngoan giống như Thiên Chúa. Ông đã có mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, vì ông luôn tôn vinh và vui hưởng sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa trong cuộc sống. Đây là bí quyết để con người hưởng được hạnh phúc thật.

 

Phúc bị đánh mất

 

Nhưng tiếc thay! Khi A-đam không vâng lời Thiên Chúa ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác thì mối tương giao này đã bị phá vỡ; con người bị đuổi khỏi vườn phước hạnh và bắt đầu mất phước. Hậu qủa là con người phải gánh chịu thân phận khổ đau trong tội lỗi và phải chết. Bản chất tội lỗi ấy vẫn tiềm tàng trong con người, thậm chí ở lứa tuổi còn rất thơ dại, các em đã biết nói dối, ganh tị, tham lam và vô lễ… Kinh Thánh nói rằng “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Cha Trời.” ( Rô-ma 3:23) Cho dù chúng ta tự hào mình đã làm nhiều việc thiện, nhưng ngay cả những việc tốt đó cũng còn kém quá xa so với tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa, đến nỗi Ngài kết án chúng như “miếng giẻ bẩn thỉu” ( Ê-sai 64:6 TTHĐ)

 

Con  người bị kết án!

 

Thiên Chúa là Đấng thánh khiết nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Ngài là Đấng công chính và chính vì thế Ngài phải trừng phạt tội lỗi. Trước mặt Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy tất cả mọi sự, tất cả chúng ta đều bị kết án! Bản án này là: Mọi người phải chết cả về thân thể lẫn tâm linh, ngay trong đời này cũng như đời sau (thời gian vĩnh cửu sau khi qua đời) nơi hỏa ngục. Đây là cái chết với tiếng khóc lóc và nghiến răng, một cái chết mà thực ra không phải là chết, nhưng là sống trong sự khốn khổ đời đời nơi hồ lửa. Con đường duy nhất để thoát khỏi bản án này là tìm ra một người thay thế để gánh lấy hình phạt này. Nhưng không thể tìm được một ai trong nhân loại đủ tư cách để làm người thay thế đó, vì mọi người đều đã phạm tội và đáng bị hình phạt, ngoại trừ Chúa Giê-xu từ trời đến, là Đấng vô tội.

 

Phúc tìm lại được trong Chúa Cứu Thế

 

Loài người không có khả năng đáp ứng đòi hỏi của Thiên Chúa. Vì thế, bởi lòng thương xót và tình yêu vô điều kiện, Thiên Chúa đã ban Con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Cơ Đốc, mang lấy thân xác con người, được sinh ra bởi một trinh nữ, sống một cuộc đời vô tội và cuối cùng chết thay cho loài người tội lỗi. Chúa Giê-xu đã hoàn tất một cách trọn vẹn mọi sự công chính mà Thiên Chúa đòi hỏi. Ngài đã tình nguyện hi sinh mạng báu trên cây thập tự để chuộc tội cho tất cả chúng ta Ngài, và Ngài cũng đã sống lại từ cõi chết để ban hy vọng sống cho tất cả những ai tin cậy Ngài. Nếu Chúa đã sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng sẽ được sống lại từ cõi chết y như vậy. Hãy lắng nghe lời Ngài phán về sự sống đời đời:

 

“Đây là ý muốn của Đấng đã sai Ta: Tất cả những người mà Ngài đã ban cho Ta thì Ta sẽ không để mất một ai, nhưng Ta phải làm cho sống lại. Vì đây là ý muốn của Cha Ta: Tất cả những ai thấy Con và tin Con thì được sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” (Giăng 6:39-40)

 

Chúa Cứu Thế đã thay cho chúng ta thực hiện xong công lý của Thiên Chúa bằng cách dùng chính huyết của Ngài trả giá hình phạt dành cho tội lỗi. Chúng ta không cần phải thêm gì vào công việc trọn vẹn của Ngài. Tuy nhiên, mệnh lệnh của Thiên Chúa dành cho chúng ta là: từ bỏ tội lỗi, tin vào Chúa Giê-xu và công lao cứu chuộc của Ngài, và tiếp nhận Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Nhận được sự tha tội và được giải hòa với Thiên Chúa, đó là hạnh phúc thật!

 

Con người là sinh vật tâm linh  được Thiên Chúa dựng nên cho chính mình Ngài và cho cõi vĩnh cửu. Vì thế chừng nào con người chưa sống trong mối quan hệ với Thiên Chúa thì chừng đó con người chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và chưa hưởng được hạnh phúc thật.

 

Kinh Thánh chép:

 “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc.” (Giăng 3:16)

“Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Cứu Thế, Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta để nhờ ở trong Chúa Cứu Thế chúng ta trở nên công chính trong Đức Chúa Trời.” (II Côr 5:21)

 

Hãy tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào dịp lễ Tết này

 

Thiên Chúa là cội nguồn của hạnh phúc. Để nhận được nguồn hạnh phúc đời đời nói trên, bạn hãy nói lời cầu nguyện đơn sơ nhưng đầy đủ sau đây:

 

Kính lạy Đức Chúa Trời, con cảm ơn Ngài đã ban Con Ngài là Chúa Giê-xu chết thế cho tội lỗi của con và cũng đã khiến Chúa Giê-xu sống lại để xưng con là công chính. Ngay bây giờ, con quyết định từ bỏ mọi tội lỗi của con và bắt đầu sống theo đường lối của Ngài. Con cầu xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi cũ của con. Con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của cá nhân con. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Cơ Đốc. A-men!

 

Sau khi chân thành cầu nguyện theo những lời này, Đức Chúa Trời đđã nghe và nhậm lời bạn; bạn đã được tha tội hoàn toàn, được trở nên một người con của Đức Chúa Trời, được ở trong sự bảo vệ, chăm sóc, dạy dỗ của Ngài, và đặc biệt là có mối tương giao với Ngài và dĩ nhiên  có quyền thưa chuyện với Ngài bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi nào. Bạn vừa mới được sinh ra (về mặt tâm linh) trong đại gia đình của Ngài, bạn cần được lớn lên trong gia đình ấy. Vì vậy, bạn cần phải tìm đến một Hội thánh Tin lành (nơi gặp gỡ giao lưu giữa những người có cùng niềm tin đặt vào Chúa Giê-xu như bạn) ở gần nơi bạn sinh sống.

 

Xin Chúa ban phước dư dật trên đời sống bạn để bạn cũng đem phước hạnh đến cho những người khác nữa! 

 

 

Trịnh Phan

 

Bài trướcBài thứ 21: Nhận Lãnh Đức Tin
Bài tiếp theoBài thứ 22: Bản Tính Thiên Thượng