UBPN: Em-ma-út – Sứ Điệp Cho Chúng Ta

2470

Em-ma-út – Sứ Điệp Cho Chúng Ta

Kinh Thánh: Lu-ca 24:13-32

Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia, gọi là Em-ma-út, cách thành Giê-ru-sa-lem sáu mươi ếch-ta-đơ; họ đàm luận về những sự đã xảy ra. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Jêsus đến gần, cùng đi đường với họ. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhìn biết Ngài được. Ngài phán cùng họ rằng: Các ngươi đương đi đường, nói chuyện gì cùng nhau vậy? Họ dừng lại, buồn bực lắm. Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-ba, trả lời rằng: Có phải chỉ ngươi là khách lạ ở thành Giê-ru-sa-lem, không hay việc đã xảy đến tại đó cách mấy bữa rày sao? Ngài hỏi rằng: Việc gì vậy? Họ trả lời rằng: Ấy là việc đã xảy ra cho Jêsus Na-xa-rét, một đấng tiên tri, có quyền phép trong việc làm và trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả chúng dân; làm sao mà các thầy tế lễ cả cùng các quan đề hình ta đã nộp Ngài để xử tử, và đã đóng đinh trên cây thập tự. Chúng tôi trông mong Ngài sẽ cứu lấy dân Y-sơ-ra-ên; dầu thể ấy, việc xảy ra đã được ba ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm: Khi mờ sáng, họ đến mồ, 23 không thấy xác Ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến, nói Ngài đương sống. 24 Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mồ, thấy mọi điều y như lời họ nói; còn Ngài thì không thấy. 25 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói! 26 Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh hiển mình sao? 27 Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh thánh. 28 Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Jêsus dường như muốn đi xa hơn nữa. 29 Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. 30 Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. 31 Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy. 32 Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

 

 

EM-MA-ÚT

Tên làng Em-ma-út không danh tiếng như Núi Ô-li-ve, không đặc biệt như vườn Ghết-sê-ma-nê, hoặc Bê-tha-ni, nhưng làng rất quen thuộc với tất cả những tấm lòng được sưởi ấm bởi Cứu Chúa Giê-xu phục sinh như lòng của hai môn đệ ngày xưa.

Làng Em-ma-út reo vang tiếng vui mừng. Nơi đó nói lên cho chúng ta về Chúa phục sinh!

Em-ma-út nói về niềm vui không xiết kể sau khi trải qua sự đau khổ sâu đậm. Em-ma-út cho chúng ta biết rằng những người đã lạc mất Chúa, lại được gặp gỡ Ngài.

Khi Ngài đã chết và được chôn cất, tất cả mọi điều kể như hoàn toàn kết thúc. Các môn đồ trong lúc bối rối họ thất vọng và cảm thấy bị lừa dối. Nhưng từ Em-ma-út đã có tuyên bố kết quả cuối cùng là “niềm vui chứ không phải là phiền muộn” cho các môn đệ vì họ tìm thấy Chúa Giê-xu, Đấng phục sinh.

Tại Em-ma-út, Chúa Giê-xu thực hiện lời hứa của Ngài: “Ta sẽ không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con” (Giăng 14:18) và “Ít lâu sau,… các con sẽ thấy Ta… sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng” (Giăng 16:16-20).

Trên đường đi đến Em-ma-út từ Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài bị đóng đinh, Chúa Giê-xu đến với các môn đệ khi họ đang ngã lòng, vì những người này tin rằng Ngài đang nằm trong mộ song bây giờ họ được phép đồng hành với Chúa trên khoảng đường dài, ngay bên cạnh Ngài, họ bàn luận với Chúa, rồi cuối cùng họ công nhận Ngài. Do đó từ Em-ma-út đã có lời tuyên bố: “Chúa Giê-xu đến với những người đã chôn hết hy vọng của họ, đến với những người không còn có thể thấu hiểu Thiên Chúa của họ trong những giờ đen tối nhất của cuộc sống của họ. Đó là những người mà Chúa Giê-xu tìm đến. Ngài nghe tiếng thở dài trong lòng của họ. Ngài cưu mang nỗi buồn của họ trong lòng Ngài. Ngài nghe thấy những câu hỏi của họ như Ngài đã làm trên đường để Em-ma-út khi hai môn đệ đã thảo luận về các vấn đề nặng lo trong lòng của họ từ khi Ngài bị đóng đinh: “Tại sao Con của Thiên Chúa phải chết? Tại sao Ngài phải là người bị cất đi? Ngài đã không công bố vương quốc Thiên Chúa với đầy quyền năng lớn mạnh hơn so với bất cứ ai khác sao? Ngài đã không đem lại vương quốc của thiên đường gần gũi với con người bằng cách thực hiện các dấu hiệu phép lạ sao? Các bệnh nhân đã được chữa lành, ma quỷ đã bị trục xuất, người chết đã được ban lại sự sống… Vậy thì tại sao Ngài không thể thiết lập quy tắc của Ngài và cuối cùng giới thiệu Vương Quốc của Ngài về sự bình an, sự công chính, sự vui mừng trong thế giới đầy đau thương, rách nát, chiến tranh, thù hận, bệnh tật, chết chóc?… Tại sao?”

Em-ma-út tuyên bố: “Người có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của bạn hiện đang ở ngay đây, Ngài đang đứng bên cạnh bạn, đang mang ánh sáng đến tâm hồn tối tăm của bạn. Bởi vì Ngài là Tình yêu, Ngài chia sẻ nổi đau khổ cùng bạn, Ngài không thể nào chỉ nhìn bạn với những suy nghĩ đau thương.”

Chúa Giê-xu đến sát gần với chúng ta ngày hôm nay như Ngài đã ở sát gần với các môn đệ Ngài vào ngày xa xưa, khi họ bị nặng trĩu với khó khăn. Ngài cũng đã chuẩn bị một “Em-ma-út” cho chúng ta, một cuộc gặp gỡ với Ngài khi Ngài sẽ trả lời những câu hỏi của chúng ta. Giờ này Ngài đến cho chúng ta như Ngài đã đến với các môn đệ của Ngài sau khi họ đã có kinh nghiệm những giờ đen tối nhất của cuộc sống khi Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh.

Hai môn đồ trên đường Em-ma-út được gặp Chúa, dường như họ nghe được Chúa Giê-xu nói với họ – những người yêu thương của Ngài rằng: “Ôi, đừng điên cuồng nghĩ rằng đây là đường cùng”. Thật vậy, khi chúng ta bị tấn công bởi cô đơn, mệt mỏi; đau thương và thất vọng; vào bất cứ lúc nào khi nào chúng ta phải đối mặt những điều dường như vô nghĩa và không còn có thể hiểu thấu hành động của Thiên Chúa – Nếu bạn chỉ có thể tin rằng mỗi lúc đường cùng cũng là biểu hiện của một khởi đầu mới; sự chết đưa đến cuộc sống mới; phiền muộn trở thành niềm vui, và khóc than bật lên thành tiếng cười. Điều này chẳng phải là điều Chúa Giê-xu đã từng lập đi lập lại bao nhiêu lần khi Ngài thông báo và tuyên bố trong suốt thời gian khi Ngài ở trần thế sao? Lời Ngài có giá trị vĩnh cữu. Lời Ngài vẫn xác đáng trong ngày hôm nay, vì chính Chúa Giê-xu là bằng chứng rằng cái chết phải nhượng lại cho sự sống, đau thương và sự chết đem đến kết quả của một chiến thắng khải hoàn. Bằng cách đi theo ý Cha trên các con đường đau thương và sỉ nhục, Chúa Giê-xu đã trở thành Đấng toàn thắng, Ngài vươn lên trong khải hoàn, và sau đó, khi Ngài trở lại lần thứ hai, Ngài sẽ hoàn thành công việc của mình, tất cả mọi thứ sẽ nằm dưới chân Ngài.

Em-ma-út – tại nơi đây trong lòng hai môn đệ bắt đầu được nóng cháy – tim ai có thể không cảm thấy khát khao – luôn cả ngay ngày nay – khi Chúa Giê-xu bắt đầu phán Lời Ngài, và khi Ngài cho chúng ta thấy Ngài? Sau đó chúng ta cũng sẽ giống như họ, có thể nhận thấy rằng Thiên Chúa đời đời luôn hiện diện trong tất cả mọi hoàn cảnh, mọi điều gì có thể xảy ra. Ngài có “chương trình bình an chứ không phải tai họa, Ngài ban cho chúng ta một tương lai và hi vọng” Giê-rê-mi 29:11.

Như Chúa Giê-xu đã cùng bẻ bánh với hai môn đệ tại Em-ma-út, ngày hôm nay Ngài vẫn làm như vậy với chúng ta. Đó là một bữa Tiệc Thánh, qua đó Ngài ban điều vô cùng quý giá nhất chính Ngài. Qua Tiệc Thánh, Chúa cho phép chúng ta được tâm giao sâu nhiệm với Ngài, và cho phép chúng ta kinh nghiệm là Ngài có quyền năng để tha thứ tội lỗi, bởi vì Ngài đã “mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ” (1 Phi-e-rơ 2:24). Chúa có quyền năng để tái tạo chúng ta thông qua Bánh Hằng Sống, để sau đó chính Ngài sẽ là sự sống trong chúng ta. Chúa có quyền năng cung cấp cho chúng ta Tiệc Thánh như biểu hiệu của giao ước mới, qua đó chúng ta được hiệp một với Ngài, và như thế đau thương không còn có thể tách rời chúng ta khỏi Ngài và tình yêu của Ngài. Và khi chúng ta suy tưởng con đường của Thiên Chúa, đặc biệt là con đường đau thương Chúa đã chịu trong cuộc sống, tình yêu của Ngài được tiết lộ cho chúng ta. Sợ hãi, phiền não, nguy hiểm, thậm chí luôn cả tử vong, không thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu này – vì chúng ta được sống vĩnh cửu với Chúa Giê-xu!

Cũng giống như khi chúng ta được đặc quyền ở trên thế gian – dù bất cứ nơi nào chúng ta đang có mặt – chúng ta được có dịp “Em-ma-út gặp Chúa Giê-xu” thì tim chúng ta bắt đầu nghe khao khát, và trên hết, chúng ta sẽ thấy Ngài ở cõi đời đời, vì tim Ngài và trái tim của chúng ta sẽ được viên mãn với một tình yêu mà ngôn ngữ con người không thể diễn tả được. Vì vậy phước hạnh được thông công qua sự bẻ bánh mà Chúa ban cho môn đệ của Ngài tại Em-ma-út, trên Đất thánh, và Ngài đang tiếp tục ban cho các con dân Ngài trên khắp thế giới, và sẽ kết thúc trong nơi vĩnh cửu ở thiên đàng, nơi chúng ta sẽ dự lễ cưới của Chiên Con với Ngài trên thiên đàng. Sau đó, hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ được thấy rõ là tất cả đường lối của Thiên Chúa dành cho tôi con Chúa đều dẫn đến mục đích tối thượng trong vinh quang – vinh quang tương lai vượt qua những đau khổ chịu đựng suốt con đường sống giữa trần gian. (Rô-ma 8:18)

Lời cầu nguyện tại Em-ma-út

Lạy Chúa Giê-xu,

Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con thấy tại nơi đây rằng, tình yêu của Ngài có lúc đã đưa con đến với những người có đầy những thắc mắc và nghi ngờ. Có lúc con cũng đến cùng Chúa với những câu hỏi con mà con không có câu trả lời, và với những ưu phiền bên trong khi con không thể hiểu Chúa, không hiểu cách Chúa hành động. Xin Chúa ban đức tin vững mạnh và sâu đậm thêm cho con khi con suy nghiệm về tình yêu của Ngài khi Ngài đến với các môn đệ tại Em-ma-út và giải đáp những câu hỏi của họ. Con cảm tạ Chúa rằng đây là sự khởi đầu và con chắc chắn rằng là Chúa có các giải pháp luôn cho vấn đề của con. Con xin cung kính khiêm tốn, hạ mình trước Chúa -, Chúa Giê-xu của con. Với tình yêu thương nhưng nghiêm nghị Chúa khiển trách các môn đệ trên đường Em-ma-út là họ có những câu hỏi thiếu hiểu biết và lòng chậm tin. Lạy Chúa, con xin nhìn nhận rằng Chúa rất đúng khi Ngài phải nói lại những lời như thế với con mỗi khi con thiếu hiểu biết và vô tín.

Con xin tiếp nhận những lời hữu ích của Chúa dành cho các môn đệ và cũng là câu trả lời cho những câu hỏi riêng của con. Xin Chúa giúp con thấy rằng đau khổ trước mắt mang lại vinh quang trong đức tin đặt nơi Đấng Sống. Làm sao con có thể nói lên hết lòng cảm tạ của con đối với Chúa khi con đối mặt với những đau khổ, nhưng có Chúa hiện diện và tình yêu thương của Ngài kề cạnh bên con, thì tất cả các nghi ngờ và những cuộc xung đột bên trong con đều được lặng yên, an bình.

A-men

Nguyet Hang, CTV. Ủy Ban Phụ nữ

Chuyển ngữ từ Emmaus – a message for us – The Holy Land Today, p249, by M Baselia Schlink.

Bài trướcBồi Dưỡng Chấp Sự, Nhân Sự Nòng Cốt Tỉnh Bến Tre Lần 1/2016
Bài tiếp theoNgày 7/4/2016: Bước Thứ Ba Đến Chiến Thắng