Bài Làm Chứng: Chương Trình Của Chúa

889

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Bài làm chứng: Chương Trình Của Chúa

Của phu nhân Mục sư Nhiệm chức Ngô Hồng Quân

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích

“Nếu Chúa không thương và có kế hoạch chu toàn thì tôi đã không thể trải nghiệm sự chữa lành cách kỳ diệu của Ngài trên cơ thể tôi,

…tôi thầm biết ơn Chúa tạo dựng chính mình, có chương trình tốt đẹp cho cuộc sống một dấu ấn tuổi 30: đó là được Chúa chữa lành bịnh tật và nắm giữ sự sống tôi trong tay Ngài.”