Bài Làm Chứng: Mùa Xuân Cuộc Đời

1534

 

Chuyên Mục “Ơn Chúa Diệu Kỳ”- Phiên Bản Audio

Đề tài: Mùa Xuân Cuộc Đời (đăng trên BTMV số 65)

Người viết: Minh Ân

Người đọc: Diễm Trang

Tôi rất may mắn dù đã ở tuổi 40 mà vẫn được Đức Chúa Trời thương xót và Ngài đã có một chương trình tốt nhất cho tôi như vậy. Tôi không thể nói hết những gì mà Chúa Giêxu đã ban cho tôi và gia đình trong suốt những năm tháng qua. Điều tôi thuật lại hôm nay với một mong muốn sao mùa xuân ý nghĩa cũng sẽ đến với các bạn. Dù ở trong độ tuổi nào, trong hoàn cảnh nào, các bạn hãy tin rằng, Đức Chúa Trời yêu thương bạn đến nỗi đã ban Chúa Giêxu giáng thế làm người để cho ai tin Chúa Giêxu thì được sống và sự sống phong phú…