Bài Làm Chứng: Của Lễ Thù Ân Của Một Gia Đình Nghèo

1358

 

Chuyên Mục “Ơn Chúa Diệu Kỳ”- Phiên Bản Audio

Đề tài: Của Lễ Thù Ân Của Một Gia Đình Nghèo (đăng trên BTMV số 25)

Người viết: AD

Người đọc: LÂM THƯ BÍCH

Sự dâng hiến đích thực vui lòng Chúa là sự dâng hiến hy sinh, đụng đến sự sống của mình. Của lễ thù ân của gia đình anh chị Lâm thật đáng trân trọng. Ước mong sẽ có nhiều người, nhiều gia đình có tấm lòng dâng hiến bằng nhiều cách cho Chúa để công việc Chúa được mở mang phát triển.