Bài Làm Chứng: Năng Quyền Chúa Phục Sinh

1901

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”- PHIÊN BẢN AUDIO

Đề tài: Năng Quyền Chúa Phục Sinh (đăng trên BTMV số 46)

Người viết: Nguyên Vũ

Phát thanh viên: LÂM THƯ BÍCH

 

 “Lúc trước, tôi đi tới đâu, ai cũng nhận biết ra ngay tôi là bợm rượu, vì tôi thường say sưa ngoài đường sá, làm trò cười cho thiên hạ. Ngày nay thì hoàn toàn khác hẳn, tôi đi tới đâu, mọi người đều nhận biết tôi là tín đồ Tin Lành, là người đã được Chúa Giê-xu Phục sinh giải cứu. Do đó, tôi có thể nói về ơn cứu rỗi của Chúa cách mạnh miệng cho đồng bào của tôi. Giờ đây, thay vì say rượu, tôi say Lời Thánh Kinh. Chính nhờ Lời Chúa mà gia đình tôi được hạnh phúc, nhờ Lời Chúa và quyền năng trong Ngài mà tôi từ một bợm rượu đã trở nên một tín đồ Tin Lành, biết giảng đạo, biết nói về Chúa cho người khác.”