Bài Làm Chứng: Tôi Được Sống Để Thuật Những Công Việc Của Đức Giê-hô-va

3629

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”- PHIÊN BẢN AUDIO

Đề tài: Tôi Được Sống Để Thuật Những Công Việc Của Đức Giê-Hô-Va (đăng trên BTMV số 46)

Người viết: H’Oanh

Người đọc: Liêng Jrang K’Thiên

 

“…Đó là nhờ tình yêu thương và ân điển quá đổi lớn lao mà Chúa đã dành cho tôi” và ông tiếp: “Tôi sống lại là để thuật những việc mà Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi!”.

 

 

Bài trướcHỗ trợ 31 tủ thuốc cho các Hội Thánh tỉnh Lâm Đồng
Bài tiếp theoChủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất – 5/6/2019