Bài Làm Chứng: Trang Mới

1231

 

Chuyên Mục “Ơn Chúa Diệu Kỳ”- Phiên Bản Audio

Đề tài: Trang mới (đăng trên BTMV số 30)

Người viết: H’Oanh

Người đọc: Liêng Jrang K’Thiên

“…Đúng là phép mầu, phép mầu nhờ tình yêu thương của Chúa. Vài ngày sau, vợ chồng tôi đi vào Bệnh viên Ung Bướu kiểm tra, kết quả cho thấy tôi hoàn toàn khỏi bệnh, bác sĩ điều trị cho tôi rất bất ngờ về trường hợp của tôi, vì những người điều trị cùng bệnh như tôi hầu hết đều đã qua đời. Chính bác sĩ cũng nói: trường hợp của tôi thì chỉ có phép mầu mới có thể làm được như vậy, và ngay lúc đó tôi không một chút rụt rè mà trả lời: sự thật đúng là vậy, nếu không có Chúa, thì hôm nay tôi không còn cơ hội để gặp bác sĩ nữa…”