Đức Giê-hô-va Ném Bỏ – 27/5/2024

4566

 

 

Giê-rê-mi 52:3-23

“Vua ấy làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va, như mọi việc vua Giê-hô-gia-kim đã làm. Vì cớ Đức Giê-hô-va nổi giận, thì điều đó xảy ra trong Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào dẫn đến việc Đức Giê-hô-va quyết định ném bỏ dân Ngài? Lời Chúa phán qua Tiên tri Giê-rê-mi đã ứng nghiệm như thế nào? Học biết lẽ thật này nhắc nhở gì cho chính bạn?

Tiên tri Giê-rê-mi từng rao ra mạng lệnh của Đức Giê-hô-va dành cho Vua Sê-đê-kia rằng vua cứ thuận phục ách thống trị Ba-by-lôn, đến thời điểm, Đức Giê-hô-va sẽ giải phóng dân Ngài. Nhưng Vua Sê-đê-kia không thuận phục mạng lệnh Chúa truyền mà cứ “làm điều dữ trước mắt Đức Giê-hô-va”“dấy loạn nghịch cùng Ba-by-lôn”, cho nên Đức Giê-hô-va tuyên bố Ngài sẽ ném bỏ cả Giê-ru-sa-lem và Giu-đa trước mặt Ngài (câu 2-3). Nói cách khác, Ngài sẽ phó mặc dân Chúa cho quân thù nghịch để chịu mọi sự khốn khổ sỉ nhục. Dân của Chúa đã từng nghĩ rằng Đức Giê-hô-va chắc chẳng bao giờ hủy phá Đền thờ của Ngài (Giê-rê-mi 26:8-9). Tuy nhiên, đến thời điểm này, họ chứng kiến người Canh-đê đem quân đến vây thành nhiều ngày, thành bị vỡ, quân lính chạy trốn. Quân Canh-đê đánh giết dân cư, đốt cháy Đền thờ, vách thành bị phá hủy…, ngay cả những vật dụng và khí mạnh đã từng được dùng trong sự thờ phượng Đức Giê-hô-va cũng bị quân thù cướp lấy đem về Ba-by-lôn. Cả đến vị vua của dân Ngài là Sê-đê-kia cũng bị bắt, bị chứng kiến cảnh các con trai và tướng lãnh của mình bị giết cách thương tâm, vua bị móc mắt và giam trong ngục, sống trong cảnh mù lòa cho đến ngày chết (câu 10-11).

Lịch sử tuyển dân cho thấy có những giai đoạn Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài chẳng lìa bỏ dân Ngài, như trong thời Vua Giô-si-a (II Sử Ký 34:33). Nhưng đến nay, Ngài chẳng tiếc bất cứ điều gì, từ dân chúng cho đến Đền thờ cùng mọi vật trong đó, bởi vì Ngài đã “ném bỏ chúng trước mặt mình”. Nếu phước hạnh tràn đầy cho dân tộc nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời của mình (Thi Thiên 33:12), thì hình ảnh tương phản thật đáng kinh khiếp cho đất nước rơi vào hoàn cảnh bị Đức Chúa Trời ném bỏ.

Sứ đồ Giăng đã ký thuật lại Lời Chúa Giê-xu hứa thật rõ ràng, “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được” (Giăng 15:5). Những ai quyết định sống ngoài Chúa, loại trừ Chúa và lời dạy của Ngài trong Kinh Thánh, kiêu ngạo tự mình quyết định cho cuộc sống mà không cần Chúa, nếu không kịp thời ăn năn, chắc chắn Chúa sẽ ném bỏ họ trước mặt Ngài giống như tuyển dân Y-sơ-ra-ên khi xưa. Xin Chúa cho chúng ta luôn đặt Lời Chúa trong lòng, trong trí chúng ta, hết lòng vâng phục Lời Chúa dạy để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng chân lý.

Bạn có vâng phục Chúa để luôn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Uy Tối Cao! Thật kinh sợ cho ai bị Ngài ném bỏ trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp con luôn giấu Lời Chúa trong lòng để con không phạm tội cùng Ngài và không phải đón nhận hình phạt kinh khiếp Ngài dành cho những ai bị Ngài ném bỏ. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 20

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYêhôwa Suôt – 27/5/2024
Bài tiếp theoKhánh Hòa: Bổ nhiệm Quản nhiệm Chi Hội Ninh Hòa