Klei Dưi Hrŏng Ruah – 17/7/2021

849

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 7:13-14

 

Êlan kliăng: Bi ƀăng jang điêt leh anăn êlan kniă atăt ba kơ klei hdĭp, leh anăn jing ƀiă phung thâo bĭt ƀăng jang leh anăn êlan anăn.” (Y-Mathiơ 7:14).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si ñu jing ƀăng jang prŏng? Si ñu jing ƀăng jang điêt? Ya klei drei ƀuh mơ̆ng ênoh mnuih ruah nao hlăm ƀăng jang prŏng lu hĭn kơ nao mŭt hlăm ƀăng jang điêt? Ya klei srăng tŭ tơdah drei nao hlăm êlan prŏng, êlan điêt?

Grăp hruê drei mâo lu klei čuăn ngă, mâo mơh đa đa čuăn ngă klei amâo yuôm bhăn ôh, ƀiădah mâo đa đa klei čuăn ngă amâo djŏ knŏng hmaĭ kơ klei hdĭp anei đuč ôh ƀiădah lŏ hmaĭ kơ klei hdĭp êdei anăp. Hlăm dua êlan Klei Aê Diê Blŭ hruê anei, Khua Yang Yêsu bi êdah hŏng phung ƀĭng kna dua mta klei brei ruah hlăm klei hdĭp diñu, anăn jing: ƀăng jang điêt, êlan điêt, leh anăn ƀăng jang prŏng, êlan prŏng. Djăp mta klei brei ruah mâo klei bi êdah mdê mdê. Tơdah êlan prŏng jing êlan êhai, mâo lu mnuih ruah êbat ti êlan anăn, snăn êlan điêt jing êlan kniêt dleh êbat, ƀiă mnuih ƀuh leh anăn nao hlăm êlan anăn. Khădah snăn, Khua Yang Yêsu brei thâo klă sĭt kơ klei bi êdah mdê mdê knhal tuč grăp ktuê êlan, êlan prŏng lu mnuih ruah jing êlan ba klei rai luč. Hlăk êjai êlan điêt ƀiă mnuih ruah jing êlan atăt kơ klei hdĭp lă lar.

 Gru rup kơ ƀăng jang prŏng, êlan prŏng, leh anăn ƀăng jang điêt, êlan kniêt brei drei ƀuh tlâo mta yuôm bhăn: tal sa, klei lu mnuih ruah amâo djŏ ôh jing djŏ sơaĭ; tal dua, anak mnuih mâo klei bi êdah khăp klei jăk, ênưih; tal tlâo, klei drei ruah khăng hmaĭ mơ̆ng ya klei ală ƀuh hĭn kơ dŭm mta klei drei amâo thâo ƀuh. Khua Yang Yêsu, Pô iêu mthưr phung ƀĭng kna ruah êlan êbat hlăm êlan điêt, ăt jing Pô êbat leh ti êlan điêt anăn truh ti knhal tuč. Êlân điêt Khua Yang Yêsu êbat jing êlan klei khăp, ƀiădah khăp msĕ si Aê Diê khăp leh jing amâo ênưih ôh. Kyua anăn ƀiă mnuih ruah êbat hlăm êlan anei, leh anăn boh sĭt, ăt ƀiă mơh mnuih čiăng êbat hlăm êlan anei.

Phung drei dưi iêu mthưr “Mŭt bĕ hlăm ƀăng jang điêt”, jing klei iêu mthưr mŭt hlăm êlan Khua Yang Yêsu êbat leh. Êlan klei khăp brei mâo klei săn asei, lăm lui klei soh pô čiăng hdĭp kơ phung mkăn leh anăn hdĭp hŏng pô mkăn.  Ƀiădah brei đaŏ sĭt drei srăng dưi mâo klei jăk mơak sĭt êbat hlăm êlan atăt truh kơ klei hdĭp anăn, wăt tơdah tla hŏng ênoh yuôm. Boh sĭt, grăp čô hlăm phung drei čiăng êbat sơaĭ hlăm ktuê êlan ba klei hdĭp ƀiădah amâo djŏ ôh grăp čô tŭ ư kơ ênoh srăng tla čiăng dưi êbat hlăm ktuê êlan atăt kơ klei hdĭp anăn. Lu mnuih khăp hdĭp amâo kpăk gun, amâo hdĭp hlăm jar klei bhiăn, khăp tui hluê phung lu, ƀiădah ăt čiăng êlan ênưih anăn ba kơ klei hdĭp. Êlan anăn amâo mâo ôh! Brei drei thâo săng, grăp klei čuăn ruah brei mâo ênoh tla mdê mdê, leh anăn Khua Yang Yêsu brei phung tui hluê Ñu klei êngiê ruah klei diñu čiăng, ƀiădah grăp čô srăng klam kơ ya klei pô hrŏng ruah.

Drei tŭ mơ̆ ênoh srăng tla čiăng êbat hlăm êlan điêt?

 

 Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Khua Yang Yêsu bi hmô êbat leh hlăm êlan điêt, êlan klei khăp, čiăng mơ̆ng klei Ih săn asei kâo dưi mâo klei bi mtlaih. Akâo kơ Ih đru kâo tui hluê Khua Yang, tŭ ư ênoh srăng tla hlăm klei hdĭp anei.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 31:9-29

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcBài hát: Bình An Trong Chúa
Bài tiếp theoQuyền Lựa Chọn – 17/7/2021