Hdĭp Năng Kơ Khua Yang – 15/6/2024

2960

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Têsalônik 1:11-12

Êlan kliăng: “Kơ klei anăn hmei wah lač nanao kyua diih, čiăng kơ Aê Diê srăng mjing diih năng kơ klei Ñu iêô” (II Têsalônik 1:11a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl wah lač kơ phung đăo ti ƀuôn Têsalônik čiăng digơ̆ hdĭp năng kơ Khua Yang? Ya jing boh tŭ kơ klei hdĭp – hdĭp năng kơ Khua Yang? Si ngă drei dôk hdĭp năng kơ Khua Yang?

Wăt dôk hlăm klei arăng ngă jhat, ƀiădah klei đăo phung đăo ti ƀuôn Têsalônik hriê kơ prŏng nanao, mtrŭt Khua ƀĭng kna Y-Pôl wah lač nanao kơ digơ̆. Ñu akâo kơ Aê Diê đru digơ̆ ƀrư̆ hruê jing msĕ si Khua Yang Yêsu hĭn hŏng klei digơ̆ hưn bi sĭt klei đăo digơ̆ hlăm klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă grăp hruê čiăng năng hŏng klei Aê Diê iêô leh digơ̆ brei jing anak Ñu (êlan 11a). Kyuadah ênoh čiăng dưi jing anak Aê Diê jing êrah yuôm Khua Yang Yêsu tuh leh ti kyâo bi kal yơh, kyuanăn jih jang klei knap mñai phung đăo tŭ amâo dưi bi mđơr ôh hŏng klei Khua Yang Yêsu săn leh asei mlei. Klei anăn mtrŭt mjhar phung đăo ti ƀuôn Têsalônik leh anăn jih jang phung đăo kơ Krist ktưn hdĭp năng hĭn kơ Khua Yang.

Klei hdĭp phung đăo ti ƀuôn Têsalônik mâo boh hŏng klei năng kbiă mơ̆ng bruă klei đăo digơ̆ leh anăn mơ̆ng klei čiăng hưn bi sĭt kơ klei pap leh anăn klei jăk Aê Diê (êlan 11b). Aê Diê pô kăp atăt gai grăp knhuang êbat leh anăn thiăm ai ktang čiăng kơ phung anak čô Ñu găn jih klei knap mñai hŏng klei mpŭ mni, klei hơêč hmưi, leh anăn jih jang mnuih srăng ƀuh Khua Yang hlăm klei hdĭp digơ̆. Ƀiădah bi phung lui wir mtam tơdah tuôm hŏng klei lông dlăng, klei knap mñai, bi êdah kơ diñu ka mâo klei thâo săng sĭt ôh kơ klei diñu jing anak Aê Diê. Diñu hdĭp amâo mdê ôh hŏng diñu lŏ pơ̆ng Khua Yang Yêsu ti kyâo bi kal, leh anăn bi hêñ kơ Anăn Khua Yang hŏng klei klă (Hêbrơ 6:4-6).

Ti krah lăn ala bŏ hŏng klei knap mñai, klei lông dlăng, mâo ƀiă ôh phung đăo mâo klei êdu ai, lĕ buh ktuê êlan tui hlue Khua Yang leh anăn amâo lŏ dưi kgŭ dơ̆ng ôh. Sa hlăm lu mta klei ngă kơ diñu luč klei čang hmăng leh anăn lui wir anăn jing – kyuadah diñu amâo thâo ôh kơ diñu jing anak Aê Diê khăp êdimima. Diñu wơr êlan, klah đuĕ, dôk hjăn păn kyuadah diñu amâo thâo ôh kơ Aê Diê pô ăt kăp atăt gai, thiăm brei ai ktang kơ diñu. Phung anăn čiăng snăk kơ grăp čô drei đru wah lač brei. Mơ̆ng klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi hmô kơ klei wah lač leh anăn đru wah lač brei, čiăng snăk grăp čô drei amâo djŏ wah lač mă knŏng kơ drei pô ôh, ƀiădah đru wah lač brei mơh kơ phung hlăm gŏ sang drei leh anăn kơ phung ayŏng amai adei hlăm klei đăo. Khua Yang čiăng drei wah lač leh anăn đru wah lač brei, leh anăn hŏng klei drei đru wah lač anăn, Khua Yang srăng thiăm ai mrâo, thiăm klei đăo čiăng kơ pô drei đru wah lač dôk kjăp ai tiê tui hlue Khua Yang, leh anăn boh nik nak ñu jih jang drei srăng hdĭp năng kơ Khua Yang ti krah lăn ala bŏ hŏng klei soh jhat ƀai anei.

Drei mâo klei mtrŭt srăng ngă ya klei čiăng hdĭp năng kơ Khua Yang hlăm hruê anei mtam?

Wah lač: Mpŭ mni kơ Aê Diê Pô bŏ hŏng klei pap, kâo lač jăk kơ Ih Khua Yang kyuadah Ih ăt dôk mbĭt kăp atăt gai leh anăn thiăm ai mrâo kơ kâo găn jih klei knap mñai, klei lông dlăng. Akâo Khua Yang ăt atăt gai kâo leh anăn gŏ sang kâo, wăt phung ayŏng amai adei kâo hlăm klei đăo hdĭp năng kơ Khua Yang ktuê êlan tui hlue Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 7

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUa Neej Phim Rau Tus Tswv – 15/6/2024
Bài tiếp theoSống Xứng Đáng Cho Chúa – 15/6/2024