Giao Ước – 30/3/2023

27054

 

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27-28

“Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép các lời này; vì theo các lời này mà ta lập giao ước cùng ngươi và cùng Y-sơ-ra-ên” (câu 27).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã lập lại những giao ước quan trọng nào với dân Chúa? Ông Môi-se phải làm gì với lời giao ước Chúa dạy? Ông Môi-se ở với Chúa suốt bốn mươi ngày đêm không ăn uống có ý nghĩa gì? Cơ Đốc nhân đang ở trong giao ước nào và có trách nhiệm gì?

Xuất Ê-díp-tô Ký 34:27-28 có thể xem là lời kết của loạt bài học “Chúa Lập Lại Giao Ước Với Y-sơ-ra-ên” chúng ta đã học. Lần thứ nhất khi ông Môi-se đang hầu chuyện với Đức Chúa Trời trên núi Si-na-i thì dân Chúa lại thờ phượng tượng bò con vàng dưới chân núi, Chúa đã nổi giận và trừng phạt họ. Sau khi dân Chúa ăn năn cầu xin Chúa tha thứ, Ngài nhậm lời đồng hành với họ đi chiếm xứ Ca-na-an. Lần thứ hai, Chúa gọi ông Môi-se lên núi Si-na-i để lập lại giao ước cùng dân Y-sơ-ra-ên. Ngài tóm tắt luật đạo đức cũng như luật dân sự Ngài đã ban trước đó. Những mạng lệnh và luật lệ Chúa liệt kê lần này rất quan trọng, liên quan đến những tội dân Chúa dễ bị cám dỗ nhất khi vào trong xứ Ca-na-an. Chúa cảnh báo tội thờ thần tượng và dạy họ phương cách cần làm để ngăn ngừa bao gồm việc đập đổ các đền thờ và hình tượng, không kết giao ước và không cưới gả với các dân tộc ở Ca-na-an. Bên cạnh đó, dân Y-sơ-ra-ên phải tuân giữ những ngày và kỳ lễ đặc biệt hằng năm để tưởng nhớ Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt và chu cấp cho họ suốt hành trình xuất Ai Cập và tiến vào Đất Hứa (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:10-26).

Trong câu 27, Chúa phán dạy ông Môi-se chép lại những lời này vì đó là lời giao ước mà Chúa lập cùng ông Môi-se và cả dân Y-sơ-ra-ên. Trong câu 28, chính Đức Giê-hô-va chép lời giao ước, tức Mười Điều Răn căn bản vào hai bảng đá như Ngài đã dùng ngón tay viết vào hai bảng đá lần trước (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:18). Tất cả các luật pháp của tuyển dân đều dựa trên nền tảng Mười Điều Răn căn bản này.

Trong suốt bốn mươi ngày đêm, ông Môi-se hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va, dù không ăn bánh cũng không uống nước nhưng ông vẫn khỏe mạnh, đầy đủ năng lượng để tâm giao thân mật cùng Chúa. Chính Đức Chúa Trời là nguồn sự sống cung cấp năng lượng cho ông. Việc tương giao với Chúa, hay nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thuộc thể. Chúa Giê-xu đã phán: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Ngày nay, Cơ Đốc nhân ở trong giao ước mới trong huyết của Chúa Giê-xu, đây là con đường duy nhất để con người quay về với Đức Chúa Trời và nhận được sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 26:28; I Cô-rinh-tô 11:25; Lu-ca 22:20). Trong giao ước mới, chúng ta có trách nhiệm phải loan truyền sự chết của Chúa Giê-xu cho tới lúc Ngài đến (I Cô-rinh-tô 11:26).

Bạn đã thực thi mạng lệnh rao truyền sự chết của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã cho con được ở trong giao ước mới trong huyết Chúa Giê-xu. Xin giúp con biết trân quý, chăm chỉ học Lời Chúa và sốt sắng cao rao sự cứu chuộc của Ngài cho nhiều người.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Áp-đia 1-21

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Bi Mguôp – 30/3/2023
Bài tiếp theoQhia Tawm Tus Tswv Lub Tshwjchim – 31/3/2023