Bài 6: Hành Động Thiên Thượng

1139

Kinh Thánh: Xa-cha-ri 3:2-3

 “Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì nầy há chẳng phải là cái đóm đã kéo ra từ lửa sao?”

 

Đây là một khải tượng Chúa cho Xa-cha-ri nhìn thấy độc đáo và lấy làm an ủi nhất. Khi thầy Tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua là người lãnh đạo tinh thần và tôn giáo của dân sự, đang đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, và người mặc một chiếc áo bẩn.

Sa-tan là kẻ kiện cáo – Kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 12:10b). Sa-tan đã từng kiện cáo Gióp về đời sống công bình của ông, khi cho rằng sở dĩ Gióp trung tín với Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời ban phước trên ông. Ở đây, Sa-tan cũng đã nắm bắt ngay cơ hội này và kiện cáo thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua mà rằng: “Kìa, người mặc áo bẩn.”

Về nghĩa đen, áo bẩn có thể do bụi đất, hay lem lọ bởi một người làm việc và lao động. Giê-hô-sua có lẽ cũng lặn lội làm việc trên công trình cùng với đoàn dân khi trở về, nên áo ông có thể dính sình lầy. Nếu một người lãnh đạo chỉ nói mà không làm, có lẽ sẽ chẳng có gì để làm cho “bẩn áo”. Một người càng làm nhiều, xác xuất khiến áo bẩn càng lớn. Trong Hội Thánh cũng vậy, bạn không làm gì cả thì chẳng bao giờ bạn làm sai… nhưng đó rõ ràng bạn không phải là người lãnh đạo gương mẫu.

Về nghĩa bóng, “áo bẩn” ở đây có thể là những tội lỗi của Giê-hô-sua; áo bẩn có thể là sự khiếm khuyết trong chức vụ; áo bẩn có thể là những cá tính không thích hiệp với chức vụ tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời.

Sa-tan tưởng nó thành công trong vụ kiện cáo này, nhưng nó đâu ngờ chính Đức Chúa Trời đã biện minh và bênh vực cho Giê-hô-sua, khi Ngài dùng những hình ảnh thật sống động:

  • “Cái đóm đã kéo ra từ lửa” – Chúa không biện hộ cho Giê-hô-sua trong trạng thái lem luốc như một khúc củi đang cháy dang dở, nhưng Ngài công bố hành động thiên thượng mà chính Ngài đã làm cho Giê-hô-sua, đó là Ngài đã kéo cuộc đời của thầy tế lễ Giê-hô-sua, như kéo một thanh củi ra khỏi bếp lửa đang cháy.
  • “Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó’”: Đây là hành động thiên thượng của Đức Chúa Trời, chính Ngài có quyền lột bỏ áo bẩn của Giê-hô-sua, chính Ngài cất bỏ sự sai phạm của ông, và Ngài tuyên bố: ”Ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi.” Chúa có quyền tha thứ tội ác cho con người, và Đa-vít từng kinh nghiệm: “Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu” (Thi Thiên 103:12); hay chính Chúa cũng đã phán với tiên tri Ê-sai: “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (Ê-sai 1:18)

Rồi Ngài còn phán: ”Ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi” – Chiếc áo Đức Chúa Trời mặc cho Giê-hô-sua chắc chắn là chiếc áo mới, áo đẹp, áo thánh sạch. Đây cũng chính là chiếc áo người Cha mặc lại cho đứa con trai hoang đàng trở về, sau khi nó đã bỏ nhà ra đi. Và chắc chắn trong câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Giê-xu đã kể đó, Ngài muốn đề cập đến chiếc áo đã được phiếu trắng bởi huyết của Ngài, để mặc cho những ai bằng lòng tin nhận Danh Chúa Giê-xu (Khải Huyền 19:8).

Không những Chúa đã làm những điều kỳ diệu trên cuộc đời Giê-hô-sua, ở đây Chúa còn quở trách Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi”. Chúa quở trách Sa-tan không chỉ bởi hành động kiện cáo của nó đối với thầy tế lễ Giê-hô-sua, nhưng bởi nó không hiểu được hành động thiên thượng của chính Ngài.

Ma quỷ vẫn luôn kiện cáo, và tìm cách sàng sảy chúng ta, nhưng Chúa Giê-xu Christ đã bênh vực cho chúng ta. Hãy nhớ rằng đã nhiều lần Ngài rút đời sống chúng ta như rút một que củi ra khỏi bếp lửa. Hãy biết rằng hiện Ngài vẫn luôn cầu thay cho chúng ta, và Ngài phán: “Hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33)

Nhìn Hội Thánh của Chúa, nếu để trách cứ, có thể rất nhiều điều và nhiều người khiến bạn không hài lòng, nhưng chúng ta phải luôn cẩn thận về sự phản ứng của mình, vì Hội Thánh là công trình kỳ diệu nhất của mọi công trình mà Đức Chúa Trời đã làm nên trong Chúa Giê-xu Christ Con Ngài. Hãy chấp nhận những khiếm khuyết của nhau mà cùng làm việc, hơn là trách cứ nhau mà chẳng làm việc gì cả cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Phú Yên Tháng 10/2021
Bài tiếp theoAi Tiê Dưi Răng Ksiêm – 8/10/2021