Bài 18: Ngày Đó, Ngày Của Chiến Trận

2580

Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, HẾT THẢY CÁC THÁNH sẽ ở cùng ngươi. Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại. Ấy sẽ là một ngày mà Đức Giê-hô-va biết; chẳng phải ngày, chẳng phải đêm, song xảy ra đến buổi chiều sẽ có sự sáng. Xảy ra trong ngày đó, nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem, phân nửa chảy về biển đông, phân nửa chảy về biển tây, trong mùa hạ và mùa đông đều có. ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SẼ LÀM VUA KHẮP ĐẤT; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một (Xa-cha-ri 14:5b-9)

Chương 14 lại là một trong những sứ điệp ngoạn mục nhất. Xa-cha-ri nói tiên tri về những ngày sau rốt khi Đấng Mê-si trở lại và cai trị cả hoàn vũ này. Đó là ngày của chiến trận, ngày mà Chúa Giê-xu Christ cùng đoàn quân thánh của Ngài sẽ trở lại. “Chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa” (câu 4).

Y-sơ-ra-ên là dân sự của Đức Chúa Trời. TRONG NHỮNG NGÀY ĐÓ họ sẽ đối diện với chiến trận lớn. Cả thế giới dưới sự lãnh đạo của Antichrist, nhất là trong nửa sau bảy năm đại nạn, chúng bách hại người Do Thái cách tàn khốc. Khải Huyền miêu tả dân Y-sơ-ra-ên phải chạy vào đồng vắng ở đó suốt 1260 ngày (Khải Huyền 12:6). Nhưng rồi, Chính Chúa Giê-xu cùng Hội Thánh Ngài sẽ đến để chiến đấu và giải cứu Y-sơ-ra-ên. Xa-cha-ri dùng cụm từ “Hết thảy các thánh” (c.5) để chỉ về Hội Thánh là những người tin nhận Chúa Giê-xu, bất luận đó là dân ngoại bang hay dân Do Thái; Họ là đạo quân thánh, tháp tùng cùng Đấng Mê-si và kíp đến để chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên. (“Bấy giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta sẽ đến, hết thảy CÁC THÁNH sẽ ở cùng ngươi” 14:5b).

Lời tiên tri ở đây nói đến những điều ghê sợ của chiến tranh hiện đại; đó là “luồng khói và máu” (“Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: tức là máu, lửa, và những trụ khói. Mặt trời sẽ đổi ra tối tăm, mặt trăng ra máu, trước khi ngày lớn và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến”, Giô-ên 2:30-31); và “Trong ngày đó sẽ không có sự sáng nữa, những vì sáng sẽ thâu mình lại” bởi khói bụi của chiến tranh (câu 6)… Loài người tạo nên nhiều loại vũ khí để giết chóc, những thứ vũ khí sinh học đáng sợ, bây giờ chúng trở nên mối nguy hại, khi quay lại để tấn công chính con người trong ngày đó: “Ngài sẽ làm cho ai nấy khi chân đương đứng thì thịt mục nát ra, mắt mục trong vành nó, lưỡi mục trong miệng nó.” (câu 12).

Cuối cùng Đức Giê-hô-va sẽ chiến thắng và cai trị đời đời. “Ngài sẽ làm vua khắp đất, Ngài sẽ cai trị muôn dân” và Danh của Ngài chỉ là một trên cả hoàn vũ này (câu 9).

Xa-cha-ri khép lại với viễn cảnh về một thiên hy niên đang chờ đợi con dân của Ngài, ở đó là sự tể trị ngàn năm của Đức Giê-hô-va. Từ Ngài, dòng nước sống sẽ tuôn chảy trong bốn mùa, từ Giê-ru-sa-lem sẽ tràn ngập đến tận biển đông và biển tây. Mọi người dưới sự tể trị của Chúa, họ lên Giê-ru-sa-lem để thờ lạy và hầu việc Đức Chúa Trời (câu 16). Lịch sử loài người từ khi ra khỏi vườn Ê-đen đến bấy giờ, sẽ chưa từng có một một ngày như thế trên đất, đó là ngày “Đức Giê-hô-va sẽ làm vua khắp đất; trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ là có một, và danh Ngài cũng sẽ là có một” mà thôi (câu 9).

Chúng ta kết thúc 14 chương của sách Xa-cha-ri với sự mãn nguyện, vì những khải tượng độc đáo mà Chúa ban cho Tiên tri của Ngài. Xa-cha-ri nhìn thấy những khải tượng đặc biệt từ khi trở về để tái thiết Giê-ru-sa-lem đến lời hứa về sự cai trị đời đời của Đấng Mê-si, là Chúa Giê-xu Christ.

Chúng ta đang nhìn lời tiên tri dưới “lăng kính Cơ Đốc”, chúng ta hiểu rõ hơn chương trình của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài, cho Hội Thánh, và cho mỗi một chúng ta. Hiểu được lời của Chúa, chúng ta càng tin cậy Chúa, càng yêu mến Chúa, và yêu mến Lời Chúa sâu đậm hơn. Nguyện Chúa ban phước nhiều trên hết thảy độc giả của sứ điệp này.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Quảng Nam Tháng 6/2022
Bài tiếp theoSib Pab Ris Nra – 9/6/2022