Bài 16: Họ Sẽ Nhìn Thấy Đấng Họ Đâm

2197

Xa-cha-ri 12:9-10

Xảy ra trong ngày đó ta sẽ tìm cách hủy diệt hết thảy những nước nào đến đánh Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự nài xin ra trên nhà Đa-vít, và trên dân cư Giê-ru-sa-lem; chúng nó sẽ nhìn xem ta là Đấng chúng nó đã đâm; và chúng nó sẽ thương khóc, như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng, như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng.

Đức Chúa Trời đã chọn Y-sơ-ra-ên làm dân của Ngài. Chúa là thành tín, Ngài đã hứa và đã làm bao điều tốt lành cho dân Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho họ Đấng Chăn Chiên Hiền Lành là chính Chúa Giê-xu Christ, đã giáng sinh trên chính mảnh đất của họ, nhưng họ đã khước từ. Họ đã đóng đinh Ngài trên cây gỗ, và họ đã dùng giáo đâm thủng trái tim Ngài. Lịch sử 2000 năm qua, họ chưa bao giờ nhìn nhận Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si của họ, dù họ vẫn trông đợi một Đấng tiên tri hay Đấng Mê-si hiện đến để lãnh đạo họ trong cương vị của một vị Vua trên phương diện chính trị đời này.

Chính điều này cho chúng ta hiểu lời tiên tri của Xa-cha-ri ở chương 12 này là lời tiên tri nói về một thời kỳ cuối cùng, khi dân Y-sơ-ra-ên mở mắt ra để nhìn thấy Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà họ đã đâm, nên đây là lời tiên tri hãy còn chưa ứng nghiệm. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng đó, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra ở đây:

  • Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên trung tâm của cả thế giới, và “mọi nước trên đất sẽ nhóm lại nghịch cùng nó” (câu 3)
  • Đức Chúa Trời sẽ ở cùng, bênh vực dân Ngài trong những ngày cuối cùng. Dân các nước như những “con ngựa chứng”, lồng lộn để đánh chiếm Giê-ru-sa-lem (câu 4), nhưng Đức Giê-hô-va sẽ khiến những con ngựa này bị đui mù. Ngài sẽ khiến Giu-đa tựa bếp lửa để thiêu cháy các nước như lửa thiêu đốt rơm rạ của lúa mì vậy (câu 6).
  • Ngài sẽ làm cho Y-sơ-ra-ên được vinh hiển, và Ngài sẽ đổ Thần ơn phước trên họ (câu 10).
  • Điều kỳ diệu là trong giai đoạn sau rốt này của lịch sử, Ngài cho họ cơ hội để nhìn thấy Đấng mà họ đã đâm. Họ sẽ nhận biết và kêu cầu Danh Chúa Giê-xu, Đấng mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự, chính là Đấng Mê-si mà họ hằng mong chờ. Thật như Phao-lô đã từng nói: “vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” bởi lúc đó họ quay lại để tin nhận Chúa Giê-xu (Rô-ma 11:26).
  • Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời thành tín. Ngài chọn lựa Y-sơ-ra-ên, luôn ở cùng, và giải cứu dân sự của Ngài. Y-sơ-ra-ên đã phạm tội, Ngài mở rộng ân sủng cho chúng ta là dân ngoại bang, nhưng rồi Ngài sẽ nhớ lại Y-sơ-ra-ên trong ngày cuối cùng.
  • Chúng ta là những kẻ được chọn kỳ diệu trong ân điển Ngài, chúng ta có quyền hy vọng vào sự thành tín đời đời của Chúa. Đừng để sự thất bại trước mắt đánh lừa chúng ta về sự thành tín của Ngài, vì “Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng” (Giăng 13:1).

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcTP.HCM: Lễ Bế Giảng Lớp Nhân Sự Phát Triển Hội Thánh Khóa 4 Và Lớp Nâng Cao
Bài tiếp theoĐắk Nông: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Nguyện Tin Lành Bu Sir