Vinh Hiển Của Đấng Đầy Ơn Và Lẽ Thật – 27/9/2023

8787

 

 

Giê-rê-mi 48:35-47

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tấm lòng của Tiên tri Giê-rê-mi thế nào khi ông nói tiên tri về Mô-áp? Hình ảnh dân Mô-áp bị đoán phạt kinh khủng ra sao? Điều nào bày tỏ lòng nhân từ, thương xót Chúa dành cho dân Mô-áp? Qua đó, bạn được nhắc nhở gì trong cuộc sống?

Lòng kiêu ngạo và sự thờ lạy thần tượng của dân Mô-áp đã lên đến tột đỉnh nên “Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Mô-áp kẻ dâng tế lễ trên nơi cao, và kẻ đốt hương cho các thần mình” (câu 35). Tiên tri Giê-rê-mi nhận được sự mặc khải của Chúa để rao sự đoán phạt kinh khiếp cho Mô-áp, nhưng ông không phải là người vô cảm. Lòng ông vô cùng đau xót than khóc cùng dân Mô-áp, ông nói “lòng ta vì Mô-áp trổi tiếng như ống sáo” (câu 36), đó là tiếng sáo rên rỉ thổi lên để khóc thương người qua đời trong những tang lễ (Ma-thi-ơ 9:23-24).

Lời tiên tri nhắc lại dân Mô-áp kiêu ngạo “lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va” nên chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, không còn là một dân nữa (câu 42). Những lời mô tả sự đoán phạt trên dân Mô-áp thật kinh khủng. Chúa “đã đập bể Mô-áp như bình chẳng ai ưa thích”, cảnh tang tóc khắp phố phường, “Mô-áp sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh” (câu 38-39). Câu 40 trở đi là lời báo trước “Đức Giê-hô-va phán như vầy: Này, quân nghịch liệng như chim ưng, sè cánh nghịch cùng Mô-áp.” Hình ảnh cánh chim ưng xòe ra phủ lấy Mô-áp chỉ về đạo quân của Vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm các thành và đồn lũy của dân Mô-áp, đó là sự đoán phạt của Chúa và sẽ không có ai thoát được.

Cuối cùng, Chúa phán một lời vô cùng khích lệ, bày tỏ lòng nhân từ, thương xót vô bờ bến của Ngài: “Nhưng, đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Mô-áp trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 47). Lời hứa phục hồi dân Mô-áp sẽ được Ngài thực hiện trong ngày cuối cùng, tức “ngày sau rốt”, là ngày của Đấng Mê-si-a. Ngài sẽ đem các phu tù của Mô-áp trở về. Họ sẽ nhận ân sủng tha thứ và hưởng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Chẳng những dân tộc chọn lựa của Đức Chúa Trời là dân Y-sơ-ra-ên được khôi phục mà Ngài còn cứu cả dân ngoại nữa khi Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời đầy ơn và lẽ thật đến thế gian làm người, chịu chết trên cây thập tự để ân sủng của Ngài soi rạng khắp nơi trên thế giới cho đến đời đời (Giăng 1:14). Tạ ơn Chúa vì nhờ “ơn và lẽ thật” đó mà chúng ta được cứu. Hãy sống vâng phục Chúa, Đấng vinh hiển đầy ơn và lẽ thật, và trung tín thờ phượng Chúa cho đến khi gặp Ngài để không đi vào vết xe cũ của Mô-áp.

Bạn có nhận biết lòng nhân từ, thương xót Chúa dành cho bạn không? Bạn thưa với Chúa điều gì hôm nay?

Lạy Chúa Giê-xu đầy ơn và lẽ thật, con tạ ơn Chúa vì nhờ ơn thương xót của Ngài mà con được cứu. Xin cho con không đi theo con đường dân Mô-áp đã đi nhưng trung tín thờ phượng Ngài và quyết sống cho Ngài đến cuối cùng. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 11:11-36

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Guh Kơang Mơ̆ng Pô Bŏ Hŏng Klei Pap Leh Anăn Klei Sĭt Nik – 27/9/2023
Bài tiếp theoBà Rịa – Vũng Tàu: Điểm Nhóm Mới Chí Linh