Ông Bết-sa-lê-ên – 4/4/2023

30490

Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11

“Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa giao cho ông Bết-sa-lê-ên nhiệm vụ gì? Ngài ban ân tứ nào cho ông và những người làm việc chung? Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-7 cho biết nguồn vật liệu xây dựng Đền tạm đến từ đâu? Chúng ta học được gì qua phân đoạn Kinh Thánh này?

Ông Bết-sa-lê-ên là người thuộc chi phái Giu-đa thời ông Môi-se. Ông được Đức Chúa Trời chỉ định đích danh để thực hiện việc xây cất Đền tạm. Chúa ban cho ông đầy dẫy Đức Thánh Linh để có sự khôn ngoan, thông sáng, và hiểu biết trong lãnh vực thủ công mỹ nghệ. Vì là công trình lớn nên Chúa cũng chỉ đích danh ông Ô-hô-li-áp thuộc chi phái Đan làm phụ tá. Cả ông Ô-hô-li-áp và các công nhân xây dựng cũng được Chúa ban cho sự khôn ngoan để thực hiện nhiệm vụ (câu 6). Về vật liệu xây dựng đã có dân chúng nhiệt tâm tự nguyện dâng hiến thật rời rộng đến nỗi khi làm xong vẫn còn dư (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-7).

Ngày nay, các ân tứ thuộc linh được Sứ đồ Phao-lô đề cập đến trong một số phân đoạn trong Tân Ước (Rô-ma 12:6-8; I Cô-rinh-tô 12:8-10, 28; Ê-phê-sô 4:11) là những ân tứ thường gặp thời đó, nhưng không phải là bảng liệt kê đầy đủ. Trường hợp ông Bết-sa-lê-ên và những người làm việc chung với ông được Thánh Linh ban cho ân tứ về thủ công mỹ nghệ để xây dựng Đền tạm cho chúng ta thấy ân tứ thuộc linh được mở rộng cho mọi sinh hoạt thuộc linh nhằm phục vụ Hội Thánh và làm vinh hiển Danh Chúa. Chẳng hạn ngày nay, phụ trách kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, máy chiếu v.v… phục vụ trong giờ thờ phượng cũng là những ân tứ thuộc linh. Mỗi người cần nhận biết những ta-lâng Chúa ban cho mình để đầu tư và phát triển ân tứ phục vụ Chúa.

Đức Chúa Trời đã phú cho hai ông Bết-sa-lê-ên, Ô-hô-li-áp và những người khéo tay các kỹ năng và sự khôn ngoan để trợ giúp nhau thực hiện công việc xây dựng Đền tạm. Ngài ban cho họ sự thông sáng, cùng với tinh thần tự nguyện và sẵn sàng dự phần vào công việc Chúa. Ngoài ra, việc xây dựng Đền tạm cần phải có vật liệu, nên Chúa cũng cảm động tấm lòng rộng rãi của dân chúng, tình nguyện dâng hiến dư dật vì họ ý thức mọi điều họ có đều đến từ Đức Chúa Trời và do Ngài ban cho. Vì thế, khi công việc Chúa cần, họ đã sẵn sàng góp phần từ công sức đến tiền của (Xuất Ê-díp-tô Ký 36:1-7). Trong bất kỳ công việc nào cũng đều cần có kẻ góp công, người góp của. “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10). Khi mỗi chúng ta nhận biết rằng tất cả những kỹ năng, sự khôn ngoan, thông sáng và cả tài sản vật chất đều là ơn Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta sẽ không ngần ngại dâng hiến rời rộng cho Chúa.

Bạn đang góp phần trong công việc Nhà Chúa bằng những ân tứ nào?

Lạy Cha từ ái, xin giúp con luôn là quản gia trung tín, khôn ngoan trong việc phát triển và sử dụng những ân tứ Chúa ban cho vì lợi ích chung của Nhà Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 4:3-5:9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcY‑Bêsalel – 4/4/2023
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 04/2023