Chủ Nhật 19/08/2018
Trang chủ Chương trình 11: BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN IX - 2018

Chương trình 11: BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM LẦN IX - 2018

– 14h00 – 17h00 ngày 6/7/2018
– HDCT: Mục sư Tân Phó Chủ tịch HĐGP

Bài viết mới nhất