Chương Trình Truyền Giảng Nhân Lễ Cảm Tạ Chúa 90 Năm Thành Lập HTTL Tuy Hòa

583

Chương trình Truyền Giảng Tin Lành:

Thời gian: 19g 00′ Chúa nhật 08/09/2019

Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa (65 Nguyễn Huệ, P2, Tp. Tuy Hòa, T. Phú Yên)