Chương trình 4: Thờ Phượng – Bồi Linh Của Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần IX – 2018

2890

– 19g00 – 21g00 ngày 3/7/2018
– Diễn giả: Mục sư Ken Graham, Hội trưởng Hội TGPÂLH Úc Châu
– HDCT: Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH