Chương Trình Lễ Cảm Tạ Chúa 90 Năm Thành Lập HTTL Tuy Hòa

734

Thời gian: 09g 00′ Thứ hai 09/09/2019

Địa điểm: Nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa (65 Nguyễn Huệ, P2, Tp. Tuy Hòa, T. Phú Yên)

Diễn Giả:  MS. Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN

Hướng dẫn CT: MS. LƯƠNG MẠNH HÀ – Quản nhiệm Hội Thánh