Làm bạn hay thù nghịch với thế gian? (Gia-cơ 4:4, Giăng 3:16)

2551

Thưa Mục sư! Gia-cơ 4:4 nói rằng: “Làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời”. Kinh Thánh cũng nói “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” (Giăng 3:16), vậy tại sao chúng ta không thể kết bạn với thế gian?

Trả lời:

Bạn thân mến!

Có lẽ cần phải phân tích vắn tắt về từ liệu “thế gian”được dùng trong các câu Kinh Thánh mà bạn đề cập đến trước khi chúng ta đi sâu vào câu hỏi được đặt ra. Từ liệu “thế gian”trong câu “Đức Chúa Trời yêu thương thế gian” hàm ý chỉ về con người, chỉ về vũ trụ, thế giới tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Còn từ “thế gian” trong Gia 4:4 chỉ về tinh thần xác thịt, lối sống theo khuôn mẫu của đời đối nghịch với những lời dạy dỗ của Chúa.

Như vậy, phân đoạn Gia-cơ 4:4 thực sự muốn nói rằng một Cơ Đốc nhân không thể vừa yêu Chúa vừa sống theo lối sống của thế gian. Gia-cơ sử dụng ngôn ngữ rất thẳng thắn khi gọi độc giả của mình là “bọn tà dâm”. Gia-cơ mượn ngôn ngữ này trong Cựu Ước chỉ về dân Y-sơ-ra-ên. Họ là nàng dâu của Chúa nhưng đồng thời cũng có những “người yêu khác”, tìm kiếm sự an ninh trong những thần khác và tìm kiếm quyền lực, một chốn nương tựa nơi thế trần. Trong trường hợp này những “người yêu khác” đó là “thế gian”, là những giá trị và mục đích theo khuôn mẫu của trần thế, theo tinh thần của con người xác thịt không để Chúa là chủ tể đời sống.

Đức Chúa Giê-xu đã vẽ ra một bức tranh tương tự khi Ngài phán: “Chẳng ai được làm tôi hai chủ… Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa” (Ma-thi-ơ 6:24). Có hai lý do. Thứ nhất, nếu bạn đầu tư quá nhiều vào những giá trị xã hội mà bạn đang sống, bạn sẽ không còn đủ năng lực để đầu tư vào Đức Chúa Trời cùng những giá trị của Ngài và ngược lại. Thứ hai, bạn không thể làm tôi hai chủ bởi vì cả hai đều là những người chủ đầy ghen tương. Xuyên suốt Cựu Ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Ngài là người chồng không muốn chia sẻ vợ mình cho bất kỳ ai. Trong Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu nói về mệnh lệnh tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong hình ảnh một người vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Ma-thi-ơ 10:38).

Đối tượng được Gia cơ nói đến là những người muốn được thành công và đạt được địa vị cao trong xã hội dưới con mắt của thế gian, trong khi họ là những người theo Chúa Giê-xu. Trong những câu Kinh Thánh trước đó, chúng ta thấy họ sử dụng hai công cụ để đạt được mục đích. Thứ nhất, họ chiến đấu lẫn nhau, ganh đua tranh giành quyền lực trong cộng đồng Cơ Đốc. Thứ hai, họ cầu nguyện nhưng không được đáp lời. Đó là bởi vì họ đang dùng Chúa để đạt được mục đích của họ. Một bên chiến đấu một cách công khai và trực diện, một bên có vẻ sùng đạo, nhưng sự theo đuổi sâu xa và kết quả của họ là như nhau. Khi tình hình trở nên gay go, họ theo đuổi những giá trị của riêng họ chứ không phải Đức Chúa Trời.

Một người có thể vừa theo đuổi sự nghiệp vừa phục vụ Chúa được không? Gia-cơ trả lời là không. Trong một phương diện nào đó, sự nghiệp hoặc nghề nghiệp của một Cơ Đốc nhân cũng là một môi trường, một phương tiện để sống phục vụ Chúa. Một người có thể phục vụ Chúa trong phạm vi một nghề nghiệp nào đó, nhưng sự nghiệp không phải là nơi mà Cơ Đốc nhân đặt trọn vẹn lý tưởng sống của họ vào, nếu người ấy muốn sống phục vụ Chúa. Hai điều này khác biệt ở chỗ nào? Hãy xem điều gì sẽ xảy ra nếu hai bên xung đột giá trị (sự xung đột có thể đến từ vấn đề đạo đức cá nhân, nhưng thường là đến từ đạo đức và những mục đích của công ty hoặc sự kết ước với công việc). Người đó sẽ thỏa hiệp và làm những gì công ty yêu cầu hay người đó sẽ rời bỏ công việc nếu không chịu thỏa hiệp? Sự chọn lựa này thể hiện rõ họ đang thực sự phục vụ ai.

Vậy đây có phải là một lối sống khác với khuôn mẫu của thế gian không? Gia-cơ trả lời là phải. Bởi một người thật sự kính yêu Chúa, người ấy sẽ đặt Chúa lên trên hết và sống theo lý tưởng: Mọi điều mình có là từ Chúa và cho Chúa, nên công việc, sự nghiệp là phương tiện để họ duy trì cuộc sống và phục vụ Chúa chứ không phải là mục tiêu hay cứu cánh của cuộc đời. Phần thưởng duy nhất giá trị đối với Cơ đốc nhân đó là phần thưởng đến từ Đấng Christ. Những giá trị của một Cơ Đốc nhân đó là những giá trị của Đấng Christ, vì vậy, khi “làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời” bởi con người đó đã sống sai lệch mục đích của đời sống theo ý Chúa mong muốn.

Thân ái!

(BTMV 53 – Tháng 05/2016)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633

Bài trướcChớ Lo Lắng – 17/5/2021 
Bài tiếp theoĐiều Nên Hỏi – 18/5/2021