Có Phải Được Cứu Bởi Việc Làm? (Mi-chê 6:8)

3476

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, phải chăng sống công bình, yêu thương và khiêm nhường thì đã đủ cho sự cứu rỗi? Theo như Mi-chê 6:8 “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?”

 

Trả lời:

Chào bạn,

Mi-chê 6:8 là một câu Kinh Thánh giàu sự dạy dỗ cho đời sống Cơ Đốc và truyền tải ý tưởng khá rõ ràng. Tuy nhiên, câu Kinh Thánh này không vẽ nên một con đường cứu rỗi khác với Phúc Âm. Bối cảnh câu Kinh Thánh này đang đề cập đến tình huống dân sự của Chúa nghĩ rằng họ có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng những việc lành và lễ nghi tôn giáo, thậm chí là những nghi lễ của dân ngoại như dâng hiến con đầu lòng của mình. Họ sẵn sàng mặc cả với Chúa và sẵn sàng trả giá cao. Tuy nhiên mọi nỗ lực của họ chẳng hề có giá trị gì trước mặt Chúa.

Câu trả lời của tiên tri Mi-chê cho những độc giả thời bấy giờ không khỏi khiến họ kinh hãi, bởi nó rất khác so với suy nghĩ của họ, dẫu rằng nó không hề mới lạ. Họ đã biết rõ điều gì là tốt và đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi Ngài đã bày tỏ cho họ rất nhiều lần, nhưng họ đều từ chối vâng theo con đường Chúa hướng dẫn.

Có ba điều được đề cập ở đây: sự công bình, yêu thương và khiêm nhường trước Chúa. Tiêu chuẩn công bình được lập ra dựa trên đặc tính và ngôi vị của Đức Chúa Trời hằng sống, không phải dựa theo những tiêu chuẩn của con người. Theo luật pháp của Chúa, tiêu chuẩn công bình Ngài đòi hỏi là sự công chính trọn vẹn. Điều đó chỉ có thể tìm được bởi đức tin trong Đức Chúa Trời là Đấng hứa ban cho con cái Ngài.

Yêu cầu thứ hai đó là tình yêu thương theo khuôn mẫu tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương đó được bày tỏ qua lời Ngài dạy dỗ – một tình yêu không vị kỷ đối với Chúa và những người xung quanh.

Điều thứ ba là sự khiêm nhường. Dân sự của Chúa phải nhớ rằng những điều tốt lành họ có được là nhờ Đức Chúa Trời ban cho. Những ai xưng Đức Chúa Trời là Chúa, cần phải chứng tỏ mình bằng một lối sống tin kính. Kiêu ngạo là điều hoàn toàn trái ngược với những gì Chúa muốn: khiêm nhường. Bước đi cách khiêm nhường cũng là một cách sống thể hiện lòng tin kính. Lòng tin kính đó phải nhường vị trí đầu tiên cho Đức Chúa Trời thay vì chiếm đoạt vị trí đó cho riêng mình. Ma-thi-ơ 23:23, Đức Chúa Giê-xu sử dụng phân đoạn Kinh Thánh này để liệt kê ba đòi hỏi để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời: “công bình, thương xót và trung tín”.

Chính vì vậy, câu Kinh Thánh này không phải là một mệnh lệnh, thay thế cho Phúc Âm, để cứu chính mình bằng những hành động của công đức riêng và công lý. Nhưng, đây là một sự kêu gọi những người đã thật sự nhận được sự tha thứ từ Cứu Chúa, hãy sống kết quả và chứng minh lòng tin kính chân thật của họ bằng lối sống giữa xã hội. Lối sống như vậy sẽ đi cùng với hành động yêu thương, công bình và ban cho.

Thân ái!

(BTMV 56 – Tháng 11/2016)

Bài trướcThông Báo: Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học – Chúa Nhật 11/07/2021
Bài tiếp theoTP. HCM: Hội Thánh Nguyễn Tri Phương Phân Phát Nhu Yếu Phẩm Cho Người Dân Gặp Khó Khăn Vì Dịch Bệnh