Edward Kimball Là Ai?

3104

Có nhiều nhân vật xuất hiện trong Kinh Thánh. Trong đó có một số nhân vật hầu như ai cũng biết như Môi-se hay Đa-vít. Một số khác như Ô-nê-sim hay Bết-sa-lê-ên thì ít người biết đến hơn. Nhưng mỗi cuộc đời đều kể một câu chuyện về ân điển của Đức Chúa Trời để dẫn chúng ta đến với Phúc Âm của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Trong lịch sử Cơ Đốc giáo, có một người tên là Edward Kimball. Đến đây, có lẽ rất nhiều người sẽ thắc mắc: “Edward Kimball là ai?” Rất ít người biết về tiểu sử của ông. Ông không phải là Mục sư hoặc Nhà Truyền giảng Tin Lành. Tuy nhiên, qua công tác phục vụ bình thường và thầm lặng của mình cho Đức Chúa Trời, ông đã để lại một di sản có tác động lớn lao trên thế giới.

Edward Kimball (1823-1901)

Vào những năm 1850, Edward Kimball là một giáo viên Trường Chúa Nhật tại Detroit (Hoa Kỳ).[1] Trong giờ đứng lớp, Kimball để ý thấy có một thiếu niên thường ngủ gục trong lớp.[2] Điều đó không làm Kimball nản chí, mà khiến ông càng quyết tâm hơn trong việc tiếp cận cậu thiếu niên 17 tuổi nầy. Ngày 21/4/1855, ông đến thăm cậu thiếu niên này tại nơi làm việc của cậu là một cửa hiệu giày. Trong chuyến thăm đó, ông đã dẫn dắt cậu bước vào mối liên hệ với Đấng Christ. Cậu thiếu niên đó chính là Dwight Lyman (D. L.) Moody, người sau nầy trở thành một trong những nhà truyền giảng vĩ đại nhất trên thế giới, chia sẻ Phúc Âm cho hàng triệu người, cũng như đã sáng lập Viện Kinh Thánh Moody ở Chicago (Hoa Kỳ).[3]

D. L. Moody (1837-1899)

Nhưng câu chuyện không dừng lại tại đó. Vào năm 1873, D. L. Moody có chuyến đi đến Liverpool (Anh Quốc) để tổ chức những chiến dịch truyền giảng. Tại đây, ông đã gặp Mục sư trẻ tên Frederick Brotherton (F. B.) Meyer, đưa Meyer đến Hoa Kỳ và tạo ảnh hưởng sâu đậm trên đời sống chức vụ của vị Mục sư trẻ nầy.[4] Về sau, F. B. Meyer đã trở thành một trong những nhà truyền giảng được yêu thích nhất vào thời của ông. Chức vụ của ông đã có ảnh hưởng rộng lớn, và những quyển sách của ông vẫn tiếp tục đem lại phước hạnh, thách thức và khích lệ các Cơ Đốc nhân ngày nay.[5]

F. B. Meyer (1847-1929)

Trong chức vụ của mình, F. B. Meyer giảng dạy nhiều nơi. Một lần nọ, sự giảng dạy của Meyer đã làm thay đổi đời sống của một Mục sư trẻ tên là John Wilbur (J. W.) Chapman. Sau đó, Chapman từng bước trở thành một nhà truyền giáo lưu động mạnh mẽ vào đầu những năm 1900, và ông đã tuyển mộ một cựu cầu thủ bóng chày đã tiếp nhận Chúa tên là Billy Sunday để làm cộng sự cho mình.[6] Billy Sunday sau đó cũng trở thành một nhà truyền giảng Tin Lành nổi tiếng của thế kỷ 20.

W. Chapman (1859-1918)

Trong chức vụ của mình, J. W. Chapman đã sắp xếp cho Billy Sunday đến Charlotte, Miền Bắc Carolina (Hoa Kỳ) để tham gia những buổi truyền giảng phục hưng. Sunday đã tổ chức một chiến dịch truyền giáo ở Charlotte vào năm 1924.[7] Những buổi truyền giảng này đã thành công tốt đẹp và có rất nhiều người kết ước dâng đời sống mình cho Đấng Christ.

Billy Sunday (1862-1935)

Nhóm làm việc của Sunday sau đó đã mời một nhà truyền giảng khác là ông Mordecai Hamm để hướng dẫn các buổi truyền giảng phấn hưng vào năm 1934.[8]

Mordecai Hamm (1877-1961)

Những buổi truyền giảng của Hamm đã diễn ra tốt đẹp dù không có nhiều người tin Chúa. Vào một trong những đêm cuối cùng của chiến dịch truyền giảng của Hamm vào tháng 11/1934, có một thiếu niên 16 tuổi đã dâng đời sống mình cho Chúa Giê-xu và hứa nguyện đầu phục Ngài.[9] Bạn có thể không quen với những cái tên đã được kể ra trong câu chuyện này, nhưng bạn biết tên của người thiếu niên 16 tuổi này: đó chính là Billy Graham.

Billy Graham (1918-2018)

Khi Edward Kimball bắt đầu công việc của một giáo viên Trường Chúa Nhật, có lẽ ông không nghĩ rằng những gì ông đang làm sẽ để lại những di sản làm rung chuyển thế giới. Khi người giáo viên Trường Chúa Nhật đó bắt đầu chia sẻ Phúc Âm cho một thợ giầy tuổi thiếu niên vào thập niên 1850, ông chắc không bao giờ tưởng tượng ra rằng lời chia sẻ và hành động của ông là nguyên nhân gián tiếp cho hàng triệu người nhận biết Chúa Giê-xu Christ. Thực tế, điều đó đã xảy ra!

Hãy nhìn vào những gì Đức Chúa Trời đã làm qua bao nhiêu thời gian với những nhân vật nổi tiếng, tất cả bắt đầu từ sự trung tín của một người rất bình thường và thầm lặng – Edward Kimball!

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi,hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (I Cô-rinh-tô 15:58)

 

Tường Quang

Chú thích:

[1] Tim Campbell, ‘From Moody to Graham’, n.p., Faithlife Sermon, n.d. https://sermons.faithlife.com/sermons/84109-from-moody-to-graham (Truy cập ngày 6/9/2018)

[2] N.n., ‘Edward Kimball To Billy Graham- An Amazing Timeline Of Events’, n.p., The Story of Liberty, n.d. https://thestoryoflibertyblog.com/2012/06/18/edward-kimball-to-billy-graham-an-amazing-timeline-of-events/ (Truy cập ngày 6/9/2018)

[3] Diane Severance & Dan Graves, ‘Dwight L. Moody was converted’, n.p., Christianity, n.d.  https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1801-1900/dwight-l-moody-was-converted-11630499.html (Truy cập ngày 6/9/2018)

[4] N.n. (1), ‘Edward Kimball To Billy Graham- An Amazing Timeline Of Events’, n.p., The Story of Liberty, n.d. https://thestoryoflibertyblog.com/2012/06/18/edward-kimball-to-billy-graham-an-amazing-timeline-of-events/ (Truy cập ngày 6/9/2018)

[5] N.n. (2), ‘Frederick Brotherton (F. B.) Meyer’, n.p., Bible Baptist Church, n.d. http://www.biblebaptistelmont.org/BBC/library/meyer.html (Truy cập ngày 6/9/2018)

[6] N.n. (1), ‘Edward Kimball To Billy Graham- An Amazing Timeline Of Events’, n.p., The Story of Liberty, n.d. https://thestoryoflibertyblog.com/2012/06/18/edward-kimball-to-billy-graham-an-amazing-timeline-of-events/ (Truy cập ngày 6/9/2018)

[7] N.n. (3), ‘Who led Billy Graham to Christ and was it part of a chain of conversions going back to Dwight L. Moody?’, n.p., Billy Graham Center, n.d. https://www2.wheaton.edu/bgc/archives/faq/13.htm (Truy cập ngày 6/9/2018)

[8] Ibid.

[9] N.n. (4), ‘D. L. Moody’, n.p., Berean Bible Church, n.d. http://www.bereaninternetministry.org/D.%20L.%20Moody’s%20Testimony.htm (Truy cập ngày 6/9/2018)