Dlăng Bĕ, Ơ Yêhôwa! – 22/6/2024

1781

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Čŏk Hia 1:15-22

Êlan kliăng: “Wăt tơdah Ñu bi mdjiê kâo dưn, ăt kâo srăng knang kơ Ñu…” (Y-Yôp 13:15a)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lač kơ klei ñu ênguôt hnĭng? Hlăm boh klei anăn, ti anôk ñu dưm klei čang hmăng? Si klei hriăm anei đru drei tlă anăp hŏng klei amâo mtăp mđơr, klei truh hlăm klei hdĭp?

Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi bŏ hŏng ênguôt hnĭng tơdah tuôm hŏng klei lăn čar rŭng răng. Klei hdĭp mơ̆ng djuê ana ară anei ñu lač msĕ si arăng “juă lin”, “hlăm brŏng arăng djiêt boh kriăk ƀâo”, hlăm sang amâodah hlăm ƀuôn tuôm nanao hŏng klei huĭ hyưt, djiê brŭ. Ñu thâo Yêhôwa “hngah leh kơ jih jang phung jhŏng ktang”, “ñu iêô sa phung kahan bi kdơ̆ng hŏng kâo”, “Yêhôwa juă lin”, kyua anăn ñu hia, ƀlĕ êa ală lu (êlan 15-16). Hlăm boh klei ênguôt hnĭng snăn ñu dôk hjăn păn, amâo mâo klei bi juh, hlăk êjai anăn phung roh hmư̆ klei anăn lŏ hơ̆k mơak, diñu dlăng phung ƀuôn sang Aê Diê msĕ si mnơ̆ng čhŏ mrŏ, arăng dôk mplư.

Khădah snăn hlăm klei rŭng răng ênguôt hnĭng anăn, tơdah djăp klei čang hmăng hlăm phung tuôm jing “phung khăp” kơ ñu jing hơăi mang snăn Khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi lŏ duah klei bi juh kơ mngăt pô hlăm Yêhôwa, kyua anăn ñu jih ai tiê kwưh kâo: “Dlăng bĕ, Ơ Yêhôwa, kyuadah kâo jing knap mñai, mngăt kâo mâo klei rŭng răng…” (êlan 20). Khua pô hưn êlâo đăo Aê Diê jing Pô kpă ênô anăn ñu knang kơ Aê Diê wăt tơdah ya klei truh ênguôt hnĭng dưn. Hlăm klei đăo anăn, ñu thâo kyua djuê ana ñu bi kdơ̆ng hŏng asăp Aê Diê leh anăn mgao snăk (êlan 18, 20). Anăn jing mta phŭn ngă kơ phung ƀuôn sang Aê Diê tŭ klei hêñ ênguôt hnĭng ti anăp ala čar mkăn, jing lĕ hlăm klei ênguôt hnĭng msĕ si pô čih hră lač leh, boh klei phung ƀuôn sang Aê Diê jing klei phung ƀuôn sang tue tlao mưč, Sang Yang arăng bi čhŏ, klei huĭ hưt hlăm lam wăt ti êngao… Ƀiădah ăt tinei, ñu đăo knang Aê Diê kpă ênô ăt srăng bi kmhal phung bi roh ngă jhat kơ phung ƀuôn sang Aê Diê bŏ hŏng măk ƀai leh anăn bi čhŏ Sang kkuh mpŭ kơ Aê Diê (êlan 21-22).

Grăp čô drei wăt tơdah ƀiă amâodah lu ăt tuôm hŏng klei amâo mtăp mđơr, arăng ngă jhat hlăm klei hdĭp anei. Si drei srăng ngă hlăm boh klei anăn? Djŏ mơ̆ drei gĭr duah klei mtăp mđơr leh anăn lŏ dơ̆ng êdu ai, luč klei čang hmăng? Amâodah drei đăo knang kơ klei kpă ênô Aê Diê hŏng klei đăo kjăp truh mmông Aê Diê grăp čô srăng tŭ klei phat kđi mơ̆ng Pô Kpă Ênô? Klei hriăm hruê anei mñă kơ drei, ƀrư̆ tuôm hŏng klei dleh dlan, rŭng răng, ƀrư̆ đăo knang kjăp leh anăn wah lač hŏng Aê Diê “Dlăng Bĕ, Ơ Yêhôwa”, mbĭt anăn ksiêm dlăng pô čiăng kmhal klei soh, anăn jing knuih djŏ brei grăp čô drei mâo.

Si drei khăng ngă tơdah tuôm hŏng klei amâo mtăp mđơr, klei dleh dlan hlăm klei hdĭp?

Wah lač: Ơ Aê Diê jing Pô Kpă Ênô! Kâo srăng amâo knang kơ hlei pô êngao kơ Ih, wăt tơdah tlă anăp hŏng klei amâo mtăp mđơr, klei rŭng răng, kâo ăt đăo kjăp Ih jing Mtao Kpă Ênô srăng ksiêm dlăng klei kpă ênô kơ kâo pô. Akâo kơ Khua Yang đru kâo thâo klei soh pô čiăng kmhal jih. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 14

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Tswv, Thov Koj Saib! – 22/6/2024
Bài tiếp theoLạy Đức Giê-hô-va, Xin Đoái Xem! – 22/6/2024