Bồi Linh Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47 – 14g00 18/07

1828