Bồi Linh Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47 – 19g00 18/07

1427