Bài 9: Người Đàn Bà Ngồi Trên Cái Ê-Pha

247

Thiên sứ nói cùng ta bèn đi ra, và bảo ta rằng: Bây giờ hãy ngước mắt lên xem vật đi ra là gì. Ta nói rằng: Ấy là gì? Người đáp rằng: Ấy là một cái ê-pha đương ra. Người lại nói: Ấy là hình dáng chúng nó trong cả đất. Đoạn, ta thấy một khối chì tròn được cất lên, và một người đàn bà ngồi giữa ê-pha. Người nói rằng: Ấy đó là Sự hung ác. Rồi người quăng người đàn bà xuống vào giữa ê-pha, và chận khối chì trên miệng ê-pha. Bấy giờ ta ngước mắt nhìn xem, nầy, có hai người đàn bà ra, gió thổi trong những cánh chúng nó; vả chúng nó có cánh như cánh con cò; và chúng nó cất ê-pha lên giữa khoảng trời và đất. Ta hỏi thiên sứ đương nói cùng ta rằng: Chúng nó đem ê-pha đi đâu? Người đáp cùng ta rằng: Ấy là để xây nhà cho nó trong đất Si-nê-a; khi đã sửa soạn rồi thì đặt nó vào chỗ nó. (Xa-cha-ri 5:5-11)

Có lẽ chúng ta đã từng xem những bộ phim kinh dị, ở đó mụ phù thủy đáng sợ, gian ác thường trong vóc dáng ghê rợn. Mụ ta làm những việc gian ác, nhưng rồi cuối bộ phim, mụ ta cũng phải trả những giá đắt, hoặc bị giết chết, hoặc bị nhốt trong hang sâu…

Khải tượng này của Xa-cha-ri hấp dẫn nhưng cũng có cảm giác ghê sợ khi đọc qua. Rõ ràng Xa-cha-ri hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của khải tượng mà Chúa đem đến cho ông. Ông thấy:

  • Một cái Ê-pha.
  • Một người đàn bà ngồi trên cái ê-pha này, và có khối chì được cất lên để chặn nhốt người đàn bà này trong cái Ê-pha đó.
  • Lại thấy hai người đàn bà khác, có cánh như cánh con cò, chúng cất cái Ê-pha có người đàn bà bay lên giữa trời, đưa nó về trong đất Si-nê-a.

Đây là một khải tượng độc đáo và giàu hình ảnh mầu nhiệm. Chúng ta cần cậy ơn Chúa để giải thích cho đúng ý nghĩa của khải tượng này.

Ê-pha là dụng cụ để đong lường lúa hay bột của người Do Thái. Một người Do Thái, không ai là không biết cái Ê-pha; nó rất phổ biến, và thông dụng trong việc đong lường mua bán của họ, giống như cái thúng hay cái dạ để đong lúa của người Nam bộ.

Điều đáng buồn là trong cái Ê-pha của dân sự lại chứa đựng hình ảnh “Người đàn bà” mà Xa-cha-ri đã được thiên sứ giải thích, “Ấy đó là sự hung ác” (5:8). Có thể đó là sự gian dối, hay sự bóc lột những người làm công đáng nhận đồng lương mình.

Đức Chúa Trời đã không chấp nhận dân thánh của Ngài dùng cái ê-pha đong lường theo cách khi họ còn ở Mê-đi Ba-tư, nên Ngài cho thấy khối chì thật nặng, thật lớn chặn người đàn bà này trong cái Ê-pha, và rồi hình ảnh hai người đàn bà có cánh con cò là loài chim vốn bị xem là ô uế (Lê-vi Ký 11:19; Phục Truyền 14:18) – đưa tiễn cái ê-pha chứa người đàn bà về đất Si-nê-a, một vùng đất thuộc chốn lưu đày xứ Ba-by-lôn.

Có nhiều người giải kinh xác nhận hai người đàn bà này là hình ảnh ô uế mà dân Chúa đã mang về từ hai quốc gia Mê-đi và Ba-tư. Mục sư David Guzik giải thích: “Một số người cho rằng những người đàn bà này là đại diện cho điều ác, bởi con cò là loài vật ô uế; Tuy nhiên ở đây chúng dường như thực thi công việc của Đức Chúa Trời, để trả người đàn bà gian ác về lại đất Ba-by-lôn”.[1]

Thật vậy, Giê-ru-sa-lem không có chỗ cho người đàn bà trong cái ê-pha này, và Hội Thánh của Chúa không được có chỗ cho thế gian.

“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: “Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời.” (Mác 12:17)

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

[1] David Guzik, Two visions regarding the cleansing of God’s people,
www.blueletterbible.org/Comm/guzik_david/StudyGuide2017-Zec/Zec-5.cfm

Bài trướcXứ Được Chúa Chăm Sóc – 12/11/2021
Bài tiếp theoCần Thơ: Hiệp Nguyện Trực Tuyến Lần Thứ Ba Trong Năm