Bài 7: Nguồn Năng Lực Từ Chúa

387

Xa-cha-ri 4:1-3 “Đoạn, thiên sứ nói cùng ta trở lại, đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng: Ngươi thấy gì? Ta đáp rằng: Tôi nhìn xem, kìa một cái chân đèn bằng vàng cả, và một cái chậu trên chót nó, nó có bảy ngọn đèn; có bảy cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên lại có hai cây ô-li-ve, một cây ở bên hữu cái chậu, và một cây ở bên tả”

Trước tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng chương 4 của Xa-cha-ri là chương sách rất khó hiểu. Không dễ gì chúng ta hiểu thấu hết mọi chi tiết của khải tượng mà Chúa cho Xa-cha-ri nhìn thấy ở đây. Dù vậy, đây là khải tượng quan trọng liên quan đến đời sống hầu việc Chúa của dân sự khi xưa, và của mỗi chúng ta ngày nay, nên chúng ta cần phải suy nghĩ làm sao để tiếp cận chương 4 này cách tốt nhất có thể.

Trong khải tượng này, Xa-cha-ri nhìn thấy những điều như sau:

  1. Chân đèn bằng vàng ròng và có những ngọn đèn

Chân đèn trong đền thờ là loại chân đèn bằng vàng, hình chiếc lá, có tất cả 7 nhánh, chia đều hai bên cân xứng, mỗi bên có 3 nhánh, và một nhánh chính giữa. Trên mỗi nhánh, đều có những ngọn đèn thắp sáng.

Trong thời Cựu Ước, đây là khí cụ không thể thiếu được để thắp sáng cho đền tạm và đền thờ. Chân đèn chỉ về sự giá trị của cả dân sự, còn ngọn đèn là đời sống xứng hiệp của dân thánh.

Trong Tân Ước, Giăng nhìn thấy chân đèn vàng tượng trưng cho Hội Thánh của Chúa (xem Khải Huyền 1:20b “…bảy chân đèn là bảy Hội Thánh vậy”); còn Chúa Giê-xu ví ngọn đèn là đời sống đức tin và việc lành của con cái Ngài (xem Ma-thi-ơ 5:15-16 “Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”)

  1. Có một cái chậu đặt ở trên cao và hai bên là hai cây Ô-li-ve

Cây ô-li-ve được dùng để cung cấp dầu, và đó cũng là năng lượng sạch được dùng để thắp sáng cho đèn trong đền tạm. “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên đem dầu ô-li-ve ép, trong sạch, đặng thắp đèn, để giữ cho đèn cháy luôn luôn” (Lê-vi Ký 24:2).

Khác với chân đèn trong đền tạm hay đền thờ, các thầy tế lễ phải châm dầu vào mỗi bình để thắp sáng, ở đây, chân đèn Xa-cha-ri nhìn thấy được tiếp nhiên liệu từ hai cây ô-li-ve. Hai cây ô-li-ve cung cấp dầu trực tiếp vào một cái chậu dự trữ ở trên cao, và theo ống dẫn, dầu từ chậu được chảy đến những ngọn đèn để sắp sáng.

Ở đây, Chúa muốn nhắc dân sự một điều rằng nguồn sức mạnh của dân Chúa không phải đến từ nguồn năng lượng thuộc về trần gian. Năng lực của dân sự Chúa, sức mạnh của đời sống họ cần có để xây lại Giê-ru-sa-lem phải đến từ nơi Chúa. Ngài là nguồn năng lượng vô tận và sẵn có cho họ. Chính Đa-vít đã từng nói rằng, “Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất.” (Thi Thiên 121:1-2)

  1. Những ống dẫn dầu

Những ống dẫn này có thể nhỏ, có thể không nhìn thấy rõ ràng, nhưng chúng có vai trò rất quan trọng để lưu dẫn năng lượng cách liên tục từ chậu trên cao đến mỗi ngọn đèn. Để nguồn năng lượng từ trên cao luôn chảy xuống đèn, thì cần yếu nó phải được thông thoáng mà không nghẹt ngòi.

Những ống dẫn ở đây là những con người lãnh đạo, những thầy tế lễ có vai trò trung gian kết nối đời sống dân sự với chính Chúa.

Trong chương 3 Chúa nhắc chúng ta về đời sống thánh sạch, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa để chúng ta có thể hầu việc Ngài mạnh mẽ như Giê-hô-sua được Chúa rút ra khỏi lửa, và mặc lại áo mới, thì chương 4 này Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm năng lực để chúng ta sống đời sống đức tin, và hầu việc Chúa bằng năng lực đến từ chính Chúa.

Hãy tiếp tục khơi thông mọi ống dẫn dầu từ Thiên Thượng, bằng sự cầu nguyện và ngợi khen. Cầu xin Chúa dấy lên nhiều người lãnh đạo trong Hội Thánh, để đưa dân sự của Chúa đến gần Ngài, để họ kinh nghiệm năng lực của Chúa Thánh Linh mà tất cả cùng chung tay hầu việc Ngài cách bền bỉ trong Hội Thánh.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcCầu Nguyện Cho Người Bắt Bớ – 18/10/2021
Bài tiếp theoBản Tin Mục Vụ 84-85: “Trong Lò Thử Thách”