Cầu Nguyện Cho Người Bắt Bớ – 18/10/2021

2899

 

Giê-rê-mi 29:1-7

            

“Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác” (Ma-thi-ơ 5:44-45).

Câu hỏi suy ngẫm: Bức thư của Tiên tri Giê-rê-mi được viết để gửi cho những ai? Nội dung của bức thư dạy về điều gì? Điều nào trong bức thư này khó thực hiện hơn cả? Tại sao? Bạn áp dụng bài học này trong cuộc sống như thế nào?

Đây là bức thư của Tiên tri Giê-rê-mi gửi cho những người đang bị phu tù tại Đế quốc Ba-by-lôn, trong đó có các trưởng lão, các thầy tế lễ, các tiên tri và cả những người dân. Bức thư được ông Ê-lê-a-sa, con trai ông Sa-phan, và ông Ghê-ma-ria, con trai ông Hinh-kia đem sang Ba-by-lôn trong lần họ được Vua Sê-đê-kia sai phái sang chầu Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Nội dung bức thư được Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại theo lời truyền dạy của chính Đức Giê-hô-va rằng, những người phu tù “Hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái; hãy lấy vợ, đẻ con trai và con gái; hãy lấy vợ cho con trai, gả chồng cho con gái, hầu cho chúng nó đẻ ra con trai và con gái. Số các ngươi khá thêm nhiều ra ở đó và đừng kém đi” (câu 5-6), đồng thời họ hãy cầu nguyện Đức Giê-hô-va ban sự bình an, thịnh vượng cho thành nào họ đang sinh sống (câu 7).

Trong giai đoạn đầu bị lưu đày với nhiều nỗi u buồn: xa xứ, mất nước… và kỳ hạn bảy mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng dần dần nỗi buồn cũng sẽ nguôi ngoai và chắc họ sẽ tạo dựng được nhà ở, ruộng vườn, cũng như dựng vợ gả chồng tại đất nước họ đang chịu phu tù. Tuy nhiên, để thực hiện lời dạy thứ hai trong thư này thì thực sự là khó vô cùng. Cầu nguyện cho đất nước của những kẻ thù nghịch đã gây cho họ cảnh nước mất nhà tan thực sự là ý niệm hoàn toàn mới mẻ với dân Chúa. Nhưng họ phải thực hiện vì đây là mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán truyền, mặt khác Đức Giê-hô-va phán bảo rằng, “sự thịnh vượng của nó là sự thịnh vượng của các con” (câu 7 BTTHĐ). Làm theo điều Đức Giê-hô-va truyền dạy trong thư sẽ giúp tuyển dân Y-sơ-ra-ên không đầu hàng khó khăn, nhưng có ý chí vượt lên nghịch cảnh để trông chờ một tương lai tốt lành như lời hứa của Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng hơn, thay vì ngồi oán trách, họ phải cầu nguyện cho người bắt bớ mình.

Có lẽ chúng ta vẫn thường phiền trách về xã hội chúng ta đang sống có nhiều điều bất công, nhiễu nhương, nhưng thay vì than trách, chúng ta hãy nhớ lời dạy của Sứ đồ Phao-lô trong thư I Ti-mô-thê 2:1-2 cầu thay cho lãnh đạo đất nước để họ nhận được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời mà điều hành đất nước.

Bạn có cầu thay cho lãnh đạo đất nước chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Yêu Thương, con tạ ơn Chúa vì Lời Chúa nhắc nhở con cần cầu thay cho lãnh đạo đất nước. Xin giúp con thay những lời than trách bằng lời cầu nguyện cho đất nước con đang sống được bình an, Danh Chúa được vinh hiển, nhiều người được nghe và biết đến Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sa-mu-ên 11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcWah Lač Kơ Phung Ngă Jhat – 18/10/2021
Bài tiếp theoBài 7: Nguồn Năng Lực Từ Chúa