Bài 35: Lời Hằng Sống

1243

 

Hai người nói cùng nhau rằng: Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?

Lu-ca 24:32.

   Chúa Giê-xu đồng hành với những ai tha thiết tìm gặp Ngài. Ngày xưa có hai người trên đường về làng Em-ma-út bàn cãi về những sư việc vừa xảy ra tại Giê-ru-sa-lem làm cho họ bối rối. Mỗi người đều nghĩ rằng mình hiểu rõ ý nghĩa các sự việc xảy ra trong lúc đó, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu làm cho họ mất hướng đối với Đức Chúa Trời và không sao hiểu nổi công việc của Ngài. Vì họ tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a nhưng cái chết của Đấng này làm cho họ bối rối và thất vọng. Họ cần được giải thích về cái chết đó.   Chúa biết rõ tâm hồn và đường lối suy tư của con dân Chúa. Chúa Giê-xu đi gần hai người đó và cùng bước đi với họ, Ngài mở tâm trí họ để hiểu những khúc Kinh Thánh dạy về cái chết của Ngài và về những sự cố xảy ra trong lúc đó. Khi Chúa giải thích cho họ những điều đó thì lòng họ như lửa đốt. Họ nghe Chúa trích dẫn những khúc Kinh Thánh liên quan đến những gì họ thấy trước mắt, họ biết rằng lúc ấy tâm hồn họ đang nghe lẽ thật từ Đức Chúa Trời. Những điều nghi ngờ tan biến, xúc động tràn ngập tâm hồn, họ vội vàng trở lại gặp gỡ bè bạn để thuật lại kinh nghiệm của họ với Chúa.   Nếu bạn đang bị các hoàn cảnh trong đời làm cho bạn bối rối bất an, Chúa Giê-xu có thể hướng dẫn bạn trở về với Ngài qua những lời Kinh Thánh y như Ngài đã làm đối với hai môn đệ khi xưa. Vì theo lối nhìn của loài người thì hoàn cảnh có thể rối loạn và tuyệt vọng, nhưng sự hiện diện của Chúa sẽ mở mắt tâm linh của ta để nhìn thấy lẽ thật trong Kinh Thánh. Hoàn cảnh có đang làm cho bạn bối rối chăng? Bạn đang cần Chúa Giê-xu soi sáng để thấy cái nhìn của Chúa. Khi bạn nghe được tiếng của Chúa, bạn sẽ như hai môn đồ khi xưa, xúc động tham gia vào những gì Chúa đang hành động và vội vã loan báo cho người khác kinh nghiệm mới của mình.

 

Bài trướcBài 34: Có Sức Mạnh, Đừng Sợ!
Bài tiếp theoBài 36: Tìm Chúa