31 Thứ Ba: Gia đình rời khỏi Ê-díp-tô trở về Na-xa-rét.

603

31 Thứ Ba

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:19-23

Các sự kiện sau sự Giáng sinh: Gia đình rời khỏi Ê-díp-tô trở về Na-xa-rét.

 

Bối cảnh: Trong giấc chiêm bao, Giô-sép được một thiên sứ của Chúa báo tin rằng Hê-rốt đã chết, và truyền cho anh phải trở về Xứ. Anh vâng lời lên đường, dự tính trở về Bết-lê-hem. Giô-sép được cảnh báo trong giấc chiêm bao lần thứ hai là không đi đến đó nhưng phải trở về Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

 

Ghi chú: Khi vua Hê-rốt băng hà, A-chê-la-u lên làm vua, ông ta là một người có tính khí thất thường, nổi tiếng bạo ngược và sát nhân. Ông ta cai trị từ năm 4 TC đến năm 6 SC.

 

Sự thay đổi nơi trở về này được hiểu là sự ứng nghiệm lời tiên tri. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ NATZER, nguồn gốc của tên gọi “Na-xa-rét”, có nghĩa là “Nhánh”, một danh hiệu nổi tiếng trong Cựu ước chỉ Đấng Mê-si (ví dụ: Ê-sai 11:1). Na-xa-rét cách Giê-ru-sa-lem khoảng 100 km về phía bắc, là quê nhà của cả Ma-ri lẫn Giô-sép. Đây là nơi Chúa Jêsus lớn lên cho đến khi Ngài được khoảng 30 tuổi.

 

Áp dụng: Đức Chúa Trời có thể chỉ thị qua chiêm bao và khải tượng, nhưng ngày nay Ngài đã ban cho chúng ta Lời được thần cảm của Ngài, bình thường Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta qua Kinh Thánh.

       – Hãy nhìn lại và suy nghĩ một hoặc hai kinh nghiệm trong quá khứ khi lý trí hướng dẫn bạn theo một cách nhưng sự khôn ngoan thiên thượng lại dẫn dắt bạn theo một cách khác?

       – Hiện nay bạn đang phải đối diện với quyết định gì?

       – Bạn sẽ quay sang hướng dẫn nào?

 

Bài hát: Thánh ca 271 (Ngài dìu dắt tôi)

Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời:

Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi!

Ở đâu làm gì khi sáng hoặc tối,

có tay Jêsus dìu dắt trọn đời.

Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi,

chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi.

Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời,

Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy Ngài một cách hoàn toàn để con không bị lạc lối bởi sự khôn ngoan của thế gian này.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Mặc dầu có tất cả những bằng chứng nhưng người ta vẫn không thừa nhận Chúa Jêsus là Đấng của Lời Hứa. Tuy nhiên, Lời Ngài dạy và những phép lạ Ngài làm khiến cho vô số người tin chắc rằng HỌ KHÔNG CẦN PHẢI TRÔNG ĐỢI ĐẤNG CỨU CHUỘC NỮA, VÌ NGÀI ĐANG HIỆN DIỆN.

 

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcHội Nhánh An Bình Mừng Chúa Giáng Sinh Trong Ngôi Nhà Thờ Mới
Bài tiếp theotesst